Egészségügyi szervező szak (Healthcare Management)

 

Egészségünk rendszergazdái, 
gyógyturisztikai szakértők!

 

 

JELENTKEZZ HOZZÁNK!

 

 

 

Soha nem volt még ennyire fontos az egészség, ezt a szektort minden tagállamnak fejlesztenie kell!
Légy részese a sikernek!

 

 

 

Az egészségügyi szektor és a turisztikai szektor, beleértve ezek informatikáját igényli a nálunk végzett szakembereket, mert 

 • alkalmasak az egészségügy általános igazgatási, gazdálkodási és informatikai feladatainak a koordinálására,
 • vezetői kontrollerként a működtetés szervezési és ellenőrzési munkájának végzésére, 
 • az egyes szervezeti egységek komplex működési, igazgatási feladatainak ellátására,
 • a gyógyturizmus menedzser el is adja a szolgáltatásokat, menedzseli azokat, innovatív és tervezni is képes, sőt pályázati forrásokat is megszervez,
 • az egészségügyi informatikai rendszerek szervezeti szintű kezelésére külön szakember kell, amellett nélkülözhetetlenek a telemedicina szolgáltatásainak ismerete is.

A három specializációról:

Az ügyvitelszervező specializáción a digitális és hagyományos egészségügyi menedzsmentet, az egészségügyi szervezetek szolgáltatási rendjét és az elektronikus adatbázisok kezelését olyan szinten sajátíthatják el, amellyel egy-egy működtetési szakterület, szolgáltatás önálló, vezetői feladatait láthatják el.

  
 

Az egészségturizmus specializáción a turizmus-nak az általános jellemzőin túl, azt az ágát ismerhetik meg részletesebben a hallgatók, amely a szabadidő hasznos eltöltését össze-kapcsolja az egészség megőrzésének pihentető módszereivel. Megismerik a gyógyvizek külön-féle hatásait, a kezelések fajtáit, a fürdőkultúra és más prevenciós és rekreációs tevékeny-ségeket, a hagyományos és online marketing módszereit.

Az egészségbiztosítási specializáción nemcsak az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási rendjét ismerhetik meg, hanem a napjainkban egyre fontosabbá váló öngondoskodás jelentő-ségét, a magánnyugdíj és az egészségbiztosítási szemlélet kialakításának a szükségét és módjait is. 

 

 

Nálunk minden olyan szoftver, készségszintű ismeretét megkapod, 
amelyet az egészségügyi szektor használ, 
sőt a turisztikai részen a HostWare rendszert is megtanítjuk neked!

A képzésünk célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik napjaink változó kívánalmai szerint az egészségügyi általános igazgatási, gazdálkodási és informatikai rendszereinek ismeretében jártasak. Emellett egyidőben két specializálódás elvégzésére is van lehetőségük: az egészségügyi ügyvitelszervezés és az egészségturizmus részletesebb megismerésével növelhetik elhelyezkedési esélyeiket. Sőt indítjuk a társadalombiztosítás képzést is.

CÉLUNK, HOGY PROFI LEGYÉL AZ  E-EGÉSZSÉGÜGYBEN ÉS A TURIZMUSBAN!

A szakon végzettek tanulmányaik során elsajátítják és képesek alkalmazni

 • a várható egészségügyi reformokhoz szükséges ismereteket, készségeket, nemzetközi és hazai viszonyok közötti tájékozódás képességét
 • a közigazgatási hatósági eljárások szabályait, felhasználják ezen ismereteiket a társadalombiztosítási ellátások megállapítására, gazdálkodási, pénzügyi tevékenységben való részvételre
 • megszervezni az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs rendszereit, megoldani az adatszolgáltatási és dokumentációs problémákat
 • képes átlátni az egészségügyet meghatározó etikai normák és jogforrások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi szakkifejezéseket.
 • a számítógép speciális szoftver és hardver elemeit, valamint felhasználói szintű kezelését, ismeri az alapvető irodai programok működését, valamint a számítógépes hálózatok működésének elveit
 • a társadalombiztosítás speciális tudását tudjuk neked átadni, képes leszel átlátni a rendszert és képes leszel ezen a területen tervezni, feladatokat végrehajtani.

ÉRDEKLŐDJ! JELENTKEZZ! VÁRUNK!

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.   
Telefon: +36 42 598 211

E-mail: to@foh.unideb.hu

Miért ez a szak és miért nálunk?

 • állami ösztöndíjas helyek még a pótfelvételin is;
 • a tervezett egészségügyi bértábla szerint 400.000 Ft feletti fizetés várható (http://www.meszk.hu/hirek.aspx?nid=96140&cid=400)
 • egészségturizmus az ország turizmusának és gyógyturisztikai stratégiájának (https://www.kormany.hu/országos egészségturizmus fejlesztési stratégia);
 • a COVID miatt az egészségügy szervezése kiemelten fontos feladat itthon és külföldön;
 • az egészségturizmus és az ügyvitelszervező specializációk együtt csak nálunk vannak, sőt mindkettőt egyszerre is elvégezheted;
 • a modern elméleti és gyakorlati tananyag tartalom online és offline elérhetőséggel egyaránt rendelkezésre áll;
 • egyéb egyetemi hallgatói lehetőségek, ösztöndíjak, Erasmus, gyakorlati helyek, sport, szórakozás, pályázatok, versenyek, tehetséggondozás, stb.;
 • a Debreceni Egyetem neve több hazai nemzetközi rangsorban is kiváló helyen szerepel (https://unideb.hu/hu/rangsorok);

Bemutatkozó prezi

A hivatalos szakleírás szerint az egészségügyi szervezők "az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az egészségügyi szervezők informatikai és menedzseri végzettségű szakemberek, akik informatikai rendszereket üzemeltetnek, projekteket terveznek és vezetnek egészségügyi, turisztikai és biztosítási területeken.

FELVÉTELIZŐKNEK 

A KÉPZÉS Új HÍREI:

 • 2023. január 20.
  A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar egészségügyi szervező szakon sikeres államvizsgát szerveztünk.
  Gratulálunk végzett hallgatóinknak! 

  #egészségturizmus #digitàlis egészségügyi szervező #egészségbiztosítás

 

 • 2023. január 16.
  A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar és román, magyar, szlovák partnerei Integrált digitális oktatási rendszerek tréningen vettek részt az Indehep KA220 projekt szervezésében.

 

 

 • 2022. július 19. 
 • Álláspályázatok. 
  Végzett és végzés előtt álló hallgatóink figyelmét szeretnénk felhívni az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ (https://eszfk.hu) álláshirdetéseire (https://eszfk.hu/karrier).
  Számos nyitott pozíciót kínálnak a jelentkezők felé. A képzésünkhöz leginkább az Alkalmazás Üzemeltető, a Medikai szakértő/tanácsadó, a Medikai Alrendszer Üzemeltető, az IT munkatárs, az Üzleti elemző, az Oktatási koordinátor, az Oktatási projektmenedzser munkakörök illenek. 
  Várják a jelentkezőket!

 

 • 2022. május 27.
  A 25 éve végzett egészségügyi szervezők találkozója az Egészségügyi Karon

  Az 1997-ben végzett egészségügyi szervező évfolyam 2022.05.27-én tartotta meg 25 éves találkozóját az Egészségügyi Karon, Nyíregyházán. Volt hallgatóink tanáraikkal, oktatóikkal együtt felidézték a karon töltött évek legszebb és legemlékezetesebb pillanatait, majd bemutatták szakmai életútjukat. Többen is ügyviteli, informatikai és menedzser feladatköröket töltenek be kezdetektől a mai napig. Elmondásuk szerint a karon töltött négy évnek, az itt szerzett tudásnak és tapasztalatnak köszönhetik azt, hogy munkájukban sikeresekké válhattak, kiteljesedhettek.  

 • 2022. március 3-6.
  A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar  egészségturizmus specializáció hallgatóinak egyik csoportja részt vett az idei Utazás Kiállításon Budapesten a Hungexpon. Egészségturizmus Konferencia keretein belül hallhattuk az ágazat legutóbbi és legújabb kihívásait, a vendégek új szokásait és a kínálati oldal innovatív megoldásait.

 

 • 2022. február 23. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán megrendezték a helyi TDK versenyt, amelyben nagyon szép eredményt értek el az Egészségügyi szervező szakos hallgatóink. Gratulálunk nekik és a felkészítő tanároknak is.

DE EK-TDK-2022 - 1. Szekció:
2. helyezés: Balázs Bianka, témavezetője: Prof. Dr. habil Láczay Magdolna

DE EK-TDK-2022 - 2. Szekció:
1. helyezés: Rózsáné Dávid Ildikó, témavezetője: Dr. Takács Péter

RÉGEBBI HÍREK - ARCHÍVUM 

PÁLYÁZATOK

SZAKI DOKUMENTUMOK

VÉGZETT HALLGATÓINK, KORÁBBI OKTATÓINK, KÉPEK ÉS EMLÉKEK 

KAPCSOLAT

Debreceni Egyetem Egészségügyi Informatika Tanszék
Cím: Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., H-4400
Tel: +36(42)404-411
E-mail: orosz.eniko@foh.unideb.hu

Dr. Takács Péter, főiskolai tanár, intézet és tanszékvezető
DE EK Egészségtudományi Intézet, Egészségügyi Informatika Tanszék

Szak- és szakirány felelősök:

 • Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció felelős

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 23. 11:39