Dékáni köszöntő

Kedves Látogató!
 
Köszöntök minden érdeklődőt a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar honlapján.

Szeretnénk az összes olyan információt megjeleníteni ezen a platformon, mely segítséget nyújthat a felvételizőknek, diákjainknak, oktatóinknak, az egyetem többi polgárának és az egyetemen kívüli látogatóknak is a megfelelő információk eléréséhez.

Az Egészségtudományi Kar (ETK) jelen formában egy fiatal intézmény, hiszen ezen a néven egészségügyi képzéseket folytató szervezet csak 2022. augusztus 1. napjától létezik a Debreceni Egyetemen. Az ETK a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának kezdeményezésére a Debreceni Egyetem Szenátusa 12/2022. (VI.23.) sz. alatti határozatával jött létre úgy, hogy a Népegészségügyi Kar beolvadt az Egészségügyi Karba, és immár Egészségtudományi Karként működik tovább.

A Szenátus határozatával egy közel 3000 hallgató számára magyar és angol nyelven felsőfokú oktatást biztosító intézmény jött létre, amelynek 150 fős alkalmazotti közössége elkötelezett a magas színvonalú oktatás mellett. Oktatóink jelentős része a két jogelőd kar hallgatója volt, sokan közülük a mai napig is dolgoznak a szakmájukban is, biztosítva ezzel az oktatás életszerűségét.

 

 

A Szenátus döntését követően a képzési struktúra nem változott, az ETK a jogelőd karok szakjain folytatja képzési tevékenységét immár három telephelyen:

  • 4028 Debrecen, Kassai út 26.
  • 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
  • 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Debrecenben gyógytornász, népegészségügyi ellenőr, dietetikus szakirányokon, népegészségügyi-, egészségpolitika tervezés és finanszírozás-, komplex rehabilitáció és táplálkozástudományi mesterszakokon nappali tagozaton folyik képzés. Nyíregyházán ápoló, menőtiszt, szülésznő, védőnő szakirányokon, egészségügyi szervező, és szociális munka alapszakokon, valamint egészségügyi szociális munka, egészségügyi tanár, szociális munka és szociális gazdaság, kiterjesztett hatáskörű ápoló és szakvédőnő mesterszakokon van képzés nappali és levelező tagozaton. Szolnokon a Debreceni Egyetem Szolnok Campusa ad helyet a gyógytornász nappali képzésnek, az ápoló, védőnő, dietetikus és népegészségügyi ellenőr szakirányok oktatásának levelező tagozaton.

Az Egészségtudományi Kar a képzések szakmai színvonalának-, valamint a telephelyek városaiban a jogelőd Karok társadalmi beágyazódásának biztosítása érdekében kiterjedt együttműködő partneri háttérrel rendelkezik. Hallgatóink tanulhatnak a klinikákon és a telephelyek kórházaiban dolgozó orvosoktól, kutatóktól is. A hosszú, több éves együttműködések biztosítják, hogy a hallgatók a legmagasabb színvonalon kaphassák meg a gyakorlati tudáshoz szükséges ismereteket is. Célunk olyan tudáskészlettel felvértezni az itt végzett diákokat, mellyel későbbi munkájukat maradéktalanul és sikeresen láthatják el. A legjobb diákjainknak lehetőséget nyújtunk arra, hogy a tehetséggondozás (pl. Szakkollégiumunk) keretében olyan további tudást kapjanak, mellyel kibővülnek lehetőségeik mind az elhelyezkedés, mind pedig az élet más területein is.

Dr. habil Móré Marianna                      
dékán                                     

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 16. 09:30