Dexam vizsgahely

A DExam vizsgaközpont akkreditált vizsgahelye

 

DExam

 

Fontos változások a DExam vizsgarendszerben 

Fontos változások és könnyítések léptek életbe a DExam vizsgarendszerben 2019 júliusától, amelyekkel a vizsgázók a 2019. évi őszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

Szótárhasználat

  • Minden szinten használható akár egynyelvű, akár kétnyelvű nyomtatott szótár az Íráskészség vizsgarészen.
  • A középfokú (B2) és felsőfokú (C1) Beszédkészség vizsgarészen az 1. feladatra való felkészülés során a vizsgázók egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatnak.

A felsőfokú (C1) Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgarészből kikerült a Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből és a Hibajavítás feladat, így a vizsgán kettővel kevesebb - 6 helyett csak 4 - feladatot kell megoldani. 
Erre 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésre.

Vizsganaptár 

Online jelentkezés 

Vizsgaszabályzat 

Vizsgadíj 

Ügyfélszolgálat:

DE Egészségtudományi Kar
Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
A épület 120-as iroda 
Telefon: +36-42/598-259 vagy +36-20/331-7519

Nyitva tartás:

H - Cs: 10:00 - 15:30;
P:           8:00 - 13:30.

e-mail: dexam@etk.unideb.hu

Ügyfélszolgálat-vezető: Sivadó Márta

Vizsgahely vezető: Tilki Ágnes +36-30/488-1187

Az Idegennyelvi Részleg nyelvtanárai:

Alaptevékenységünk
Az Idegennyelvi Részleg alapvető feladata a Karon folyó nyelvoktatás rendszerének kidolgozása és a nyelvoktatás biztosítása annak érdekében, hogy a hallgatóink minél nagyobb arányban szerezzék meg nyelvvizsgájukat még a képzési idő alatt. Tevékenységünk magában foglalja az első 3 félévben oktatott általános idegen nyelv, valamint az angol és német szaknyelv oktatását is. A felvételt nyert hallgatók számára - amennyiben nem rendelkeznek a képzési és kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsgával - mind az általános nyelv mind a szaknyelv kötelező. A vonatkozó szabályok a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat-ban találhatók.

A kötelező tárgyakon kívül szabadon választható tárgyakat is hirdetünk, melyek az írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára készítik fel a hallgatókat.
Egészségügyi alapszakokon a latin nyelv kötelező, melynek oktatását az Idegennyelvi Részleg latin szakos nyelvtanára végzi.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 25. 14:15