Verzár Frigyes Szakkollégium

Történetünk

A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszer eleme, sajátos jogintézmény, öntevékeny egyesülés a magyar nyelvű felsőoktatás rendszerében. Az akkreditált intézmények legfontosabb alapelveit az 1990-es években fektették le a Szakkollégiumi Chartában. Minden szakkollégium eltérő működési rendszerrel bír, hat alapelvben mégis egyetértenek: Szakkollégium csak olyan egyetemi hallgatókból álló intézmény lehet, amely széleskörű autonómiával, kiterjedt önkormányzattal, valamint együttlakó bázissal rendelkezik. Tagjainak, a szakkollégistáknak - akik egyetemi/főiskolai hallgatók vagy más egyetemi polgárok - igyekszik megteremteni a nemzetközi viszonylatban is magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet. Éppen ezért a szakkollégiumunk célul tűzte ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták tehetséggondozását, önkiteljesedésének elősegítését.
 
A Verzár Frigyes Szakkollégiumot 2013-ban 10 alapító taggal, és az oktatókkal közösen alapították a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsának a támogatásával. A Szakkollégium célja akkoriban, egy olyan szakmai közösség építése és fenntartása volt, amely a közösség, társadalmi érzékenység és szakmaiság elvén alapuló tehetségazonosítás, tehetséggondozás mellett magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson. Célunk, hogy magunkhoz vonzzuk azokat a hallgatókat, akik a kötelező ismereteken túl magasabb tudásra törekednek és lehetőségeket biztosítsunk képességeik kifejlesztéséhez és ezáltal sokoldalú, társadalmi problémák iránt nyitott értelmiségivé váljanak.
Célkitűzésünk, hogy a kar képzési profiljába illően magas szintű elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzést biztosítsunk, előadások, kurzusok, konferenciák, szakmai kirándulások, kutatások által. A szakkollégium tagjai szakmai tudásuk, közéleti szerepvállalás révén, a munkaerőpiacon kamatoztatni tudják készségeiket, képességeiket, jártaságaikat; sokoldalú társadalmi problémák iránt nyitott, ezeket kezelni akaró és tudó értelmiségi elit kinevelése. Mindezek mellett a Szakkollégium egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb küldetése, hogy hozzájáruljon a kar tehetséges hallgatói közötti - későbbi, szakmai életben gyümölcsöztethető - személyes kapcsolatok kiépítéséhez. A Kar korábban már végzett hallgatóinak és szakkollégistáinak bevonásával, a velük való rendszeres kapcsolattartással.
 

Névadónkról

Verzár Frigyes (Budapest, 1886. szept. 16. - Arlesheim, Svájc, 1979. márc. 13.) orvos, fiziológus, az MTA tagja (t. 1973). Oklevelét Budapesten szerezte. 1918-tól a Debreceni Egyetem orvosi karán a Kórtani Intézet, emellett az Élettani Intézet vezetője. 1920-21-ben a kar dékánja, 1927-28-ban az egy. rektora. Megtervezte a tihanyi Biológiai Kutatóintézetet, és az építkezés befejeztével, 1926-tól az intézet vezetője. 1930-ban hívták meg a bázeli egyetemre, ahol az Élettani Intézetet vezette. Bázelből 1938-ig irányította a tihanyi intézet általános biológiai osztályának munkáját. Nyugalomba vonulása után kezdte meg a bázeli Kísérletes Gerontológiai Kutatóintézet szervezését. 1942-től vett részt az Egészségügyi Világszervezet jogelődjének munkájában. A háború után a táplálkozási programot kidolgozó bizottság elnöke volt.
Fő kutatási területe az izom-fiziológia, a bélből történő felszívódás, a hormonok és a vitaminok közötti kapcsolatok, az endokrin mirigyek működése. Új megállapításokat tett az öregedési folyamat lényegét illetően. Verzár professzort élete során több akadémia rendes, illetve tiszteletbeli tagjává választotta. Számos nemzet és nemzetközi tudományos társaság dísztagja, örökös vagy tiszteletbeli elnöke volt
1966-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetem honoris causa doktorává avatta. 90. éves születésnapján részt vett a Magyar Gerontológiai Társaság kongresszusán, majd Debrecenbe látogatott el, ahol a DOTE egyetemi emlékéremmel fejezte ki személye iránti megbecsülését (1976). Verzár Frigyes professzor 1979-ben hunyt el. 1986-ban a DOTE és a DAB közös rendezésében emlékülést tartott Verzár Frigyes professzor születésének 100. évfordulója alkalmából.

A Verzár Frigyes Szakkollégium Igazgatósága

A Szakkollégiumi Önkormányzat Vezetősége

2022/23. 2. félévben aktív hallgatók

A szakkollégiumi tagok disszeminációi

Beszámoló (2017/2018-as tanév)

Program beszámoló (2017/2018-as tanév)

Programok a 2018/2019-es tanévre

 

"Együtt, egymással, egymásért"(NTP-SZKOLL-21-0044)

 

Megnyert pályázatok (Védett aloldal - Hamarosan áttöltésre kerül)

Hírek

Letölthető dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 27. 13:36