A Kar bemutatása

Kedves Látogató!

Köszöntök minden kedves látogatót a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának honlapján. Szeretnénk az összes olyan információt megjeleníteni itt, mely segítséget nyújthat a felvételizőknek, diákjainknak, oktatóinknak, az egyetem többi polgárának és az egyetemen kívüli látogatóknak a megfelelő információk eléréséhez.

Karunk 1990-ben kialakított elődjének (Egészségügyi Főiskola) megalakulása után az egyetem karaként egészségügyi és szociális képzésekben segíti az egyetemi oktató- és kutatómunkát. Ma már mindhárom (BSc, MSc, PhD és más posztgraduális) szinten kínál ismeretszerzési lehetőségeket magyar és részben angol nyelven is.

Célunk olyan ismeretekkel felvértezni az itt végzett diákjainkat, mellyel későbbi munkájukat maradéktalanul és sikeresen láthatják el. A legjobb diákjainknak pedig lehetőséget nyújtunk arra, hogy a tehetséggondozás (pl. Szakkollégiumunk) keretében olyan további tudást kapjanak, mellyel kibővülnek lehetőségeik mind az elhelyezkedés, mind pedig az élet más területein is.

 

Dr. habil Móré Marianna
dékán

 

Intézményünket, 1990. szeptember 1-én alapította az akkori Szociális és Egészségügyi Minisztérium. Több mint 15 év folyamatos fejlesztés és átalakítás után egy korszerű képzéseket kínáló Intézményévé vált. 2005-ben a nemzetközi trendeknek megfelelően áttértünk a Bologna-i rendszerre. A Bologna-i Nyilatkozatban megfogalmazottaknak megfelelően a Karon is átalakításra került hagyományos kreditrendszerű képzés, többciklusúvá vált. A 4 BSc mellett (Ápolás és Betegellátás Alapszak, Egészségügyi gondozás és Prevenció Alapszak, Egészségügyi Szervező Alapszak, Szociális Munka Alapszak) 3 mesterképzés is indult (Egészségügyi Szociális Munka Mesterszak, Ápolás Mesterszak, Szociális Munka és Szociális Gazdaság Mesterszak). Ez utóbbi indításával a Kar „felsőoktatási történelmet írt”, hiszen ez a Bologna utáni időszak első, hazánkban is akkreditált nemzetközi közös képzés, amely 9 európai egyetem együttműködésében valósul meg és közös diploma kiadásával zárul.

Az alapképzések közül az ápolók és a szülésznők az EU valamennyi tagországában elismert diplomát szereznek.

A Kar oktatási palettája az elmúlt években is dinamikusan bővült, számos szakirányú továbbképzési szakkal, mind az egészségtudományok, mind a társadalomtudományok területén, amelyek a már diplomával rendelkezők számára kínálnak újabb szakképesítést. A Kar két, önálló szervezeti egysége, a Regionális Egészségügyi Továbbképző Központ és a Szociális Továbbképző Központ pedig folyamatosan gondoskodnak az egészségügy, illetve a szociális területen dolgozók továbbképzéséről. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Kar eddig több alkalommal akkreditáltatta sikeresen szociális szakvizsga rendszerét, amely minden szakmai területen rendelkezik a szakvizsgáztatás jogával. A vidéki intézmények közül ez a lehetőség csak Karunkon érhető el.

Az egyetemi háttér lehetőséget ad arra is, hogy a hallgatók a mesterdiploma megszerzése után bekapcsolódjanak a doktori (PhD) képzésbe is, hiszen a Kar oktatói közül 6 fő akkreditált témavezető az egyetem egészségtudományi, illetve társadalomtudományi doktori programjaiban.

Nagyon erőteljes a Kar nemzetközi kapcsolatrendszere is. Ez több mint 20 országra terjed ki, s lehetővé teszi, hogy a hallgatók külföldi partnerintézményekben folytassák tanulmányaikat. Hosszú távú együttműködés alakult ki Finnországban, Németországban, Angliában, az USA-ban, Olaszországban, Hollandiában, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, valamint a határ menti területeken lévő (romániai, ukrán) egyetemekkel, főiskolákkal. A Kar rendszeresen fogad vendégoktatókat is, akik elméleti képzéseken, speciális kurzusokban is szerepet vállalnak.

Az intézmény élete, sorsa a folyamatos fejlődés, az állandó kihívásoknak történő megfelelés. Az Európai Uniós normákhoz illesztett, folyamatosan korszerűsített oktatási programok a jövő kihívásaira készítik fel a hallgatókat.

Az egészségügyben való szerepvállalás, a betegek, bajbajutottak megsegítése nem csupán szakismereteket igénylő feladat, a léleknek, a személyiségnek is készen kell állnia erre a nehéz, de nagyon szép munkára. Reméljük, hogy a Kar oktatói és az intézmény szellemisége e területen is tud maradandót nyújtani.

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 31. 12:50