Ápolás és betegellátás alapszak, dietetikus szakirány

Ápolás és betegellátás alapszak, dietetikus szakirány

 • Szak neve:
  • Ápolás- és betegellátás alapszak (BSc)
 • Szakirány neve:
  • Dietetikus szakirány
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Dietetikus
 • Képzési idő:
  • 8 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat (költségtérítéses formában is indul)
 • Mi a képzés célja?
  • Az alapképzési szak célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Cél, hogy a dietetikus szakirányon végzettek ismerjék az egészséges táplálkozás követelményeit, a helytelen táplálkozás egészségkárosító hatásait, a megelőzés módjait és lehetőségeit; a különböző korosztályok, állapotok (például várandósok, szoptató anyák) táplálkozási sajátosságait és szükségleteit; a gyakoribb betegségek és betegségtípusok etológiai tényezőit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzőit, patomechanizmusait és a dietoterápia lehetőségeit. Legyenek tisztában az élelmezési üzemre vonatkozó általános követelményekkel, a korszerű ételkészítési technológiákkal és a diétás konyhatechnológia eljárásaival, alkalmazási lehetőségeivel, az ételek tápanyagösszetételével, az ételkészítés során abban végbemenő változásokkal és a tápanyagok szerepével az egészséges és a beteg ember táplálkozásában, az étlaptervezés alapvető szabályaival, a dietoterápiás eljárás (Nutrition Care Process), a táplálásterápia részeivel, a tápláltsági állapotban bekövetkező változásokkal, a különböző táplálási formákkal és lehetőségekkel. Továbbá ismerjék az aktuális szakmai ajánlásokat, az élelmezés területén adódó nosocomialis ártalmakat, azok megelőzésének, kiküszöbölésének módjait, valamint az élelmezés higiéné előírásait, a dietetika szakmai szókincsét, fogalomtárát, a táplálkozási tanácsadás során alkalmazandó kommunikációs technikákat és a táplálkozás változtatását elérő módszereket, az egyéni és csoportos szaktanácsadás területén egyaránt; a  különböző üzemeltetők (önkormányzat, vállalkozási formák) által működtetett élelmezési üzemek menedzsment feladatait, a releváns étrendtervező- és élelmezési programokat; szerepét és kapcsolódását az egyéb szakmákhoz az egészségügyi és szociális ellátáson belül; a dietetikusi feladatokat a klinikum, a prevenció és az adminisztráció területén valamint a vezetői dietetikus munkakörben, továbbá az élelmezésvezetői munkakörben is; a speciális dietetikai területeket (sport,wellness); a dietetikai dokumentáció jelentőségét a hatályos jogszabály értelmében.

Kiknek ajánljuk?

  • Az ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirányának elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akiket érdekel a megfelelő étrend megtervezése korcsoportnak és egészségi állapotnak megfelelően, az élelmezési üzemek munkafolyamatai és az élelmezési szolgálat működése, az élelmezési minőségbiztosítási rendszerek, a dietoterápia, a részvétel az egészségügyi, illetve szociális ellátásban és a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munka folyamataiban.
 • Tárgyi feltételek
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.
  • A szakmai képzést segítik: a demonstrációs eszközökkel felszerelt gyakorlótermek, az előadótermek, jól felszerelt tankonyha.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem és az Egészségtudományi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal rendelkező dietetikusok várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési- és kimeneti követelmények
Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 04. 12:15