Ápoló szakirány

Szakirányfelelős: Dr. Rákóczi Ildikó főiskolai docens

Elérhetősége: 06 42/ 523-023, 06 42/ 404-411/ 166 vagy 223 mellék

 

Ápoló szakirány


Miért az ápoló szakirány?

A magyar egészségügy megváltozott körülményeinek ma már a tudományosan képzett felsőfokú szakemberek felelnek meg. A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Alapszakja ezt a képzést tudja nyújtani három szakirányán: ápoló, mentőtiszt és szülésznő.

kep1

A képzés célja olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. A képzés során felkészültté válhatnak tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Ajánljuk a képzést

Az ápolás küldetése a társadalomban az, hogy segítse az egyéneket, a családokat és a csoportokat abban, hogy meghatározzák és megvalósítsák testi, szellemi és társadalmi lehetőségeiket és hogy ezt annak az állandóan változó környezetnek a kihívásai ellenére tegyék, ahol élnek és dolgoznak. Az ápolás művészet és tudomány, mely megkívánja a diszciplina speciális tudásanyagának és készségének ismeretét és alkalmazását. Az ápoló az ápolás független művelője, aki felelős az általa nyújtott ellátásért.

A BSc ápoló képzést ajánljuk azoknak, akik elhivatottságot, belső motivációt éreznek embertársaik egészségi állapotáért, annak megőrzésében, kezelésében és a rehabilitációjában.

Szakmai gyakorlat

A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A tantermi gyakorlatokat a kar korszerűen felszerelt szaktantermekkel biztosítja, melynek célja a képzés magas színvonalának megőrzése. A területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Ápolás és Betegellátás Alapszak kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezik angol és német nyelvterületen. A pályázó hallgatók sikeres pályázatok után 1-3 hónapot tölthetnek Finnország, Csehország, Ausztria egészségügyi és szociális intézményeiben. A külföldön tartózkodáshoz nagy segítséget nyújt az Erasmus+ hallgatói ösztöndíjprogram.

kep2

 

kep3

Továbblépési lehetőségek

A továbbtanulni vágyó végzett BSc ápoló hallgatóknak további lehetőségeket kínál karunk. A kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszakon többféle specializációval várjuk azon hallgatókat, akik hivatásukat magasabb szinten művelni, fejleszteni kívánják. Az oktatás iránt érdeklődést mutató hallgatók az Egészségügyi tanár mesterszakon tanulhatnak tovább. Az Egészségügyi rehabilitációs menedzser és Akut betegellátó szakirányú továbbképzéseket azoknak ajánljuk, akik a rehabilitáció illetve a sürgősségi ellátás területén kívánnak elhelyezkedni. Azoknak, akik az egészségügyi és szociális ellátórendszert választanák, vagy már hasonló területen dolgoznak,. és komplex problémák megoldásában működnek együtt a gyógyító team tagjaként, ajánljuk a kar Egészségügyi szociális munka mesterképzését (MSc). 

kep4

 

kep6

 

kep7

 

Képzési és kimeneti követelmények

Felvételizőknek

Hírek, események

Záróvizsga tételsor

Videó

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 13. 10:07