Erasmus

Aktuális  információk a http://mobi.unideb.hu/ oldalon elérhetőek.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ERASMUS+ RÓL
Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve.
Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

Milyen pályázati kategóriákat tartalmaz az Erasmus+ program?

Az Erasmus+ a szinergiák kihasználását és a szektorközi együttműködéseket ösztönzi az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka különböző területein: megszűnnek a mesterséges határok a különböző pályázattípusok és projektformák között, nagyobb hangsúlyt kap az új résztvevők bevonása a munka világából és a civil szférából, valamint erősödnek az együttműködések új formái.

1. Mobilitás

 • Személyzet/szakemberek mobilitása (az egész életen át tartó tanulás minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat)
 • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
 • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
 • Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

 • Stratégiai partnerségek (kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között), beleértve az ifjúsági kezdeményezéseket és az ifjúsági szektor együttműködését.
 • Tudásfejlesztési szövetségek és (a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
 • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek (a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
 • Informatikai támogató platformok (három platform az eTwinning modell alapján)
 • Kapacitásépítés (harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek)

3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

 • Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
 • Jövőbeni kezdeményezések
 • Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
 • Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
 • Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése

Milyen szektorokat fog át az Erasmus+ program?

 • Közoktatás
 • Felsőoktatás
 • Szakképzés
 • Felnőttoktatás
 • Ifjúság és sport

Mely országok vesznek részt az Erasmus+ programban?

 • A program teljes jogú résztvevői:az Európai Unió tagállamai
 • Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Törökország
 • Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében)
 • szomszédos partnerországok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia; Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország
 • További partner országok és régiók

A programmal és a pályázatokkal kapcsolatos további információk megtalálhatók a: mobi.unideb.hu oldalon.
Az Egészségtudományi Kar Erasmus+ partnerintézményei megtekinthetők itt.

Elérhetőségek

2023/2024-es tanév tavaszi pályázatok

 

Aktuális  információk a http://mobi.unideb.hu/ oldalon elérhetőek.

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 14. 13:58