Dékáni Hivatal

Dékáni Hivatal vezető: Rajtmárné Zsadányi Mariannügyvivő-szakértő

Feladatköre:

  • A Dékáni Hivatal vezetője a Kar igazgatási, szervezési és ellenőrzési feladatai ellátásában segíti a Dékánt.
  • A Dékáni Hivatalt a Dékánnak közvetlenül alárendelt Dékáni Hivatal vezetője vezeti, aki a szakmai és hivatali felügyeletet érintő kérdésekben együttműködik a Debreceni Egyetem főtitkárával.
  • A vezetőt - a Kari Tanács véleményének kikérése után - a Dékán bízza meg a feladat ellátásával.
  • A vezető feladatkörébe tartozik a Kar igazgatási, adminisztratív tevékenységének koordinálása és irányítása, az intézményi Irattározási Szabályzat és Rend kialakítása. Közvetlenül irányítja a Dékáni Hivatal ügyviteli tevékenységét, gondoskodik az irattározási rend intézményi betartatásáról.
  • Igazgatási és adminisztratív ügyekben segíti a Dékán, a dékánhelyettes(ek) munkáját, megszervezi az egyes - konkrét - döntések végrehajtását. Ellátja a Kari Tanács titkári feladatait. Gondoskodik a Kari Tanács üléseinek, valamint egyéb ülések technikai és adminisztratív lebonyolításáról, továbbá a Kari Tanács által alkotott határozatok, állásfoglalások minél szélesebb körű megismertetéséről. 

Munkatársak:

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 08. 13:05