Ápolás és betegellátás alapszak, gyógytornász szakirány

Ápolás és betegellátás alapszak, gyógytornász szakirány

 • Szak neve:
  • Ápolás- és betegellátás alapszak (BSc)
 • Szakirány neve:
  • Gyógytornász szakirány
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Gyógytornász
 • Képzési idő:
  • 8 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat (költségtérítéses formában is indul)

A szakon folyó képzés a mozgásszervi betegségek megelőzésének és a kialakult betegségek kezelésének megismertetésére irányul. A gyógytornász a fizioterápia eszközeit alkalmazva vesz részt az ápolás és betegellátás, a prevenció és a rehabilitáció folyamatában. A fizioterápia természeti, elsősorban fizikai energiákkal (hővel, fénnyel, elektromossággal, mágnesességgel, vízzel, mozgással) való gyógyítást jelent; legjelentősebb része a gyógytorna, mint mozgásterápia. Célja a megbetegedett szerv, testrész, illetve szervezet funkciójának a helyreállítása tornagyakorlatok alkalmazásával.

 • Képzési cél
  • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik önálló felelősséggel vehetnek részt a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában. Cél, hogy a gyógytornász szakirányon végzettek ismerjék az egészséges szervezet működését, az egészségkárosító hatásokat, a gyakori betegségek megelőzésének lehetőségeit, a mozgásszervi és más betegségek gyógyítását célzó fizioterápiás eljárásokat, váljanak alkalmassá a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára, fizioterápiás és rehabilitációs terv készítésére, a fizioterápiás eljárások alkalmazására az orvos diagnózisa alapján és az orvosi kezelésbe illeszkedően. Kellő ismerettel rendelkezzenek a képzés mesterszinten történő folytatásához.
 • Kiknek ajánljuk?
  • Az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányának elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akiket érdekel a mozgás- és fizioterápiával való gyógyítás tudománya; jó fizikai képességekkel, nagyfokú empátiával rendelkeznek, készek arra, hogy tudásukat folyamatosan fejlesszék, és azt a magyar lakosság egészségi állapotának javítására hasznosítsák.
 • Diploma után
  • Az alapfokozat megszerzése után a hallgatóknak lehetőségük van:
   • 1. A Kar által kínált népegészségügyi mesterszak egészségfejlesztési szakirányán, komplex rehabilitáció vagy más egészségtudományi mesterszakon folytatni tanulmányaikat. Ezek valamelyikének elvégzésével mesterfokozat és további szakképzettség szerezhető, illetve megnyílik a lehetőség a doktori képzésbe való belépésre.
   • 2. A már megszerzett gyógytornász szakképesítéssel elhelyezkedni,
    • gyógyító, ill. rehabilitációs tevékenységet végző egészségügyi intézményekben,
    • gyógyfürdőkben,
    • rekreációs létesítményekben,
    • otthonápolási szakszolgálatoknál,
    • egészségügyi területen oktatást végző intézményben,
    • egyetemi tanszékeken, intézetekben, kutatóhelyeken,
    • civil szervezeteknél.
 • Tárgyi feltételek
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.
  • A szakmai képzést segítik: a demonstrációs eszközökkel felszerelt gyakorlótermek, az előadótermek, jól felszerelt tornaterem, ízületi tehermentesítést biztosító speciális felszerelések gyógytornához, elektroterápiás és diagnosztikus eszközök, stb.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem és az Egészsségtudományi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal rendelkező gyógytornászok várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési és kimeneti követelmények

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 04. 12:18