Igazgatási Osztály

Az Igazgatási Osztályt a Dékánnak közvetlenül alárendelt Igazgatási osztályvezető vezeti.

Az Igazgatási Osztály feladata a Kar gazdálkodásával, a DE Működési és üzleti tervében meghatározott kari költségvetés felhasználásával, a Karon folyó személy és munkaügyi folyamatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. 

Ennek értelmében elkészíti a Kar éves belső költségvetését, beszámolóját, kidolgozza, koordinálja és fenntartja a gazdálkodási folyamatokat. Koordinálja az infrastruktúra működtetését, az anyag-, és eszközgazdálkodást, a szabad kapacitás hasznosítását. Adminisztrálja a gazdálkodási, személy-, és munkaügyi folyamatokat, azzal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet, kimutatásokat készít. 

Gazdálkodást érintő kérdésekben segíti a Dékán munkáját, melynek keretében döntés előkészítő feladatokat végez. Kezeli, nyilvántartja a Kar különféle pályázati és egyéb bevételeit, igény esetén adatot szolgáltat a gazdálkodó szervezeti egységek részére.

 

Igazgatási osztályvezető:

Munkatársak:

Debreceni Campus:

Nyíregyházi Campus:

Gondnokság, szolgáltatás (Az Általános Üzemeltetési Osztály állományában):

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 25. 10:47