Igazgatási Osztály

Az Igazgatási Osztályt a Dékánnak közvetlenül alárendelt Igazgatási osztályvezető vezeti.

Az Igazgatási Osztály feladata a Kar gazdálkodásával, a DE Működési és üzlet tervében meghatározott kari költségvetés felhasználásával, a Karon folyó személy és munkaügyi folyamatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése.

Ennek értelmében elkészíti a Kar éves belső költségvetését, beszámolóját, kidolgozza, koordinálja és fenntartja a gazdálkodási folyamatokat. Koordinálja az infrastruktúra működtetését, az anyag-, és eszközgazdálkodást, a szabad kapacitás hasznosítását. Adminisztrálja a gazdálkodási, személy-, és munkaügyi folyamatokat, azzal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet, kimutatásokat készít.

Gazdálkodást érintő kérdésekben segíti a Dékán munkáját, melynek keretében döntés előkészítő feladatokat végez. Kezeli, nyilvántartja a Kar különféle pályázati és egyéb bevételeit, igény esetén adatot szolgáltat a gazdálkodó szervezeti egységek részére.

Igazgatási osztályvezető:

Munkatársak:

Debreceni Campus:

Nyíregyházi Campus:

Gondnokság, szolgáltatás (Az Általános Üzemeltetési Osztály állományában):

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 25. 13:09