Szülésznő szakirány

Szakirányfelelős: Dr. Rákóczi Ildikó főiskolai docens

Szülésznő Tanszéki Csoport vezető: Gebriné Dr. Éles Krisztina adjunktus

Elérhetősége: 06 42/ 598-226, 06 42/ 404-411/ 126 mellék

A szülésznő szakirányon olyan szakemberek képzése a cél, akik szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg és járó beteg ellátó helyeken, kórházakban, szakambulanciákon, tanácsadókban magas szintű szakmai képzettséggel és ismeretekkel rendelkeznek, a gyakorlati munkában is nagy tapasztalattal bírnak, feladataikat önállóan is képesek elvégezni.

A szülésznő szakirányon magasan képzett és szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók (szülésznők, szülész-nőgyógyászok) biztosítják a színvonalas elméleti és gyakorlati képzés megvalósulását. A képzés gyakorlat orientált, a területi gyakorlatok és az ott elsajátított gyakorlati készségek a képzés alapvető részét alkotják, a korszerű elméleti oktatás mellett.

A kórházi gyakorlatok során egyre inkább elmélyülnek a hallgatók a szülésznői szakmában, melyben a nagy szakmai gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező szülésznők mellett sajátíthatják el a gyakorlati ismereteket. A kórházi gyakorlatok szoros együttműködésben zajlanak a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Egyetemi Oktató Kórházzal és az ország területén lévő további kórházak szülészet-nőgyógyászati osztályaival.  

A demonstrációs termi és a skill laborban folytatott gyakorlatok pedig megalapozzák a területi gyakorlatot, felkészítik a hallgatókat a szülésznői feladatokra és lehetőséget adnak az egyes feladatok készségszintű begyakoroltatására. 

Kinek ajánljuk a képzést?

A nappali képzést azoknak ajánljuk, akik elhívatottságot érzenek a szülésznői pálya irányában, a gyermekszülés folyamatának speciális gondozására. A képzés felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek önállóan gondozni/ellátni a nőbetegeket, várandós anyákat, a szülő-és gyermekágyas anyákat valamint az újszülöttet. A levelező képzést pedig azoknak ajánljuk, akik már főiskolai diplomával és/vagy szülésznői végzettséggel rendelkeznek és elkötelezettséget éreznek arra, hogy elméleti tudásukat és szakmai képességüket továbbfejlesszék, tudásukat elmélyítsék.

Hallgatóinkkal rendszeresen részt veszünk Országos Szülésznői Konferenciákon, továbbképzéseken, és a Tudományos Diákköri Konferenciákon. Ahol a hallgatók is bemutathatják kutatási eredményeiket, tudományos munkában való jártasságukat.

Továbblépési lehetőségek

A szülésznői diploma megszerzése után elhelyezkedhetnek a szülésznők kórházakban, klinikákon, szakrendelőkben szakambulanciákon, speciális szülészeti intézményekben, részt vehetnek várandósgondozásban, otthonszülésben. További karrier lehetőség szakirányú továbbképzéseken specializációk elvégzése, vagy az MSc képzésbe való bekapcsolódás. A megszerzett BSc diplomával az Európai Unió országaiban is lehet szülésznői munkát vállalni.

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 13. 10:07