Felvételizőknek

 

A mentőtiszt képzést azok számára ajánljuk, akik az átlagostól erősebb késztetést éreznek bajbajutott embertársuk megsegí-tésére. Megfelelő empátiás képességgel rendelkeznek, mely elengedhetetlen a mentőtiszti munkához. A gyors döntés képessége, az egyéni döntések felelősségének vállalása, a gyors helyzet-felismerés alapfeltétele a mentőtiszti hivatásnak. A képzés és a későbbi önálló munkavégzés során nagyfokú munkabírásra, kitartásra van szükség. A mentőtiszti munka számtalan szépsége mellett gyakran tragédiákkal is szembesül a mentőtiszt, így aki ezt a hivatást választja, megfelelő kudarctűrő képességgel kell rendelkeznie. Ha ezeket a kihívásokat vállalja, más területen elképzelhetetlen, változatos és sikerekben gazdag pályát választ. 

Képzési cél

A mentőtiszt képzés célja olyan oxyologiai (sürgősségi orvostani) ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik az egységes és folyamatként tekinthető sürgősségi ellátórendszer nélkülözhetetlen szakemberei. A megoldandó feladatok összetettségéből adódik, hogy elkészítjük a hallgatókat mind a diagnosztikus, mind a terápiás gyakorlatban a szintetikus klinikai gondolkodásra. A végzett mentőtisztnek képesnek kell lennie sürgősségi körülmények között szükségessé váló egyes (meghatározott) orvosi beavatkozások szakszerű és biztonságos elvégzésre. Napjainkban a mentőtisztek nemcsak a mentőszolgálatok mentőautóin dolgozhatnak. Egyre több kórházban sürgősségi osztályon, intenzív osztályon, traumatológiai osztályon, illetve a honvédség, rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem is alkalmaz az elsajátított kompetenciákkal mentőtiszteket. A mentőtisztnek feladata ellátó teamek irányítása, alap- és középfokú egészségügyi végzettségű egészségügyi szakemberek képzése, továbbképzése, így ezen feladatok tudományos igényű kivitelezésére is képzésben részesül. A BSc képzés további célja, hogy felkészítse a hallgatókat az MSc fokozat megszerzését célzó képzésbe való belépésre, illetve ezt követően a PhD fokozat megszerzésére.

Jelentkezés
A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad tájékoztatást. 

VIDEÓ

Tovább a Mentőtiszt szakirány oldalára!

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 15. 09:40