Idegennyelvi Csoport

Vezető nyelvtanár: Tilki Ágnes, nyelvtanár

Nyelvtanárok:

Alaptevékenységünk

Az Idegennyelvi Csoport feladata a Karon folyó nyelvoktatás rendszerének kidolgozása és a nyelvoktatás biztosítása. A felvételt nyert hallgatók számára az általános nyelv akkor kötelező, ha a Szintfelmérőn nem érik el a 60%-ot. A szaknyelv mindenki számára kötelező. A vonatkozó szabályok a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban találhatók.

A latin nyelv oktatását az Idegennyelvi Csoport latin szakos nyelvtanára végzi.

A szaknyelv oktatásában az idegennyelvi Csoport nyelvtanárai által készített jegyzeteket használjuk, ezek egy része a TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0008 "SZAK-NYELV-TUDÁS" - Az idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Debreceni Egyetemen" című projekt keretén belül íródott. Az órák egy részét a projekten belül kialakított nyelvi laborban tartjuk.

A DExam vizsgaközpont akkreditált vizsgahelye

DExam

 

Vizsganaptár 

Online jelentkezés 

Vizsgaszabályzat 

Vizsgadíj 


Ügyfélszolgálat:
DE Egészségtudományi Kar
Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
A épület 120-as iroda 
Telefon: +36-42/598-259 vagy +36-20/331-7519

Fogadóórák:

Biszkuné Orosz-Tóth Ildikó szerda 11.00 - 13.00
Deák Lászlóné csütörtök 10.30 - 12.30
Kovács Ilona szerda 08.00 - 10.00
Sivadó Márta kedd 09.00 - 11.00

e-mail: dexam@foh.unideb.hu

Ügyfélszolgálat-vezető: Sivadó Márta

Vizsgahely vezető: Tilki Ágnes +36-30/488-1187

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 18. 16:09