Idegennyelvi Csoport

Vezető nyelvtanár: Tilki Ágnes, nyelvtanár

Nyelvtanárok:

Alaptevékenységünk

Az Idegennyelvi Részleg alapvető feladata a Karon folyó nyelvoktatás rendszerének kidolgozása és a nyelvoktatás biztosítása annak érdekében, hogy a hallgatónik minél nagyobb arányban szerezzék meg nyelvvizsgájukat még a képzési idő alatt. Tevékenységünk magában foglalja az első 3 félévben oktatott általános idegen nyelv, valamint az angol és német szaknyelv oktatását is. A 2015-ben felvételt nyert hallgatók számára - amennyiben nem rendelkeznek a képzési és kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsgával - mind az általános nyelv mind a szaknyelv kötelező. A vonatkozó szabályok a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban találhatók
A kötelező tárgyakon kívül választható tárgyakat is hirdetünk, melyek az írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára készítik fel a hallgatókat.
A latin nyelv oktatását az Idegennyelvi Részleg latin szakos nyelvtanára végzi. A szaknyelv oktatásában az idegennyelvi Részleg nyelvtanárai által készített jegyzeteket használjuk, ezek egy része a TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0008 "SZAK-NYELV-TUDÁS" - Az idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Debreceni Egyetemen" című projekt keretén belül íródott. Az órák egy részét a projekten belül kialakított nyelvi laborban tartjuk.

A DExam vizsgaközpont akkreditált vizsgahelye

DExam

Fontos változások a DExam vizsgarendszerben 

Fontos változások és könnyítések léptek életbe a DExam vizsgarendszerben 2019 júliusától, amelyekkel a vizsgázók a 2019. évi őszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

Szótárhasználat

  • Minden szinten használható akár egynyelvű, akár kétnyelvű nyomtatott szótár az Íráskészség vizsgarészen.
  • A középfokú (B2) és felsőfokú (C1) Beszédkészség vizsgarészen az 1. feladatra való felkészülés során a vizsgázók egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatnak.

A felsőfokú (C1) Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgarészből kikerült a Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből és a Hibajavítás feladat, így a vizsgán kettővel kevesebb - 6 helyett csak 4 - feladatot kell megoldani. 
Erre 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésre.


Vizsganaptár 

Online jelentkezés 

Vizsgaszabályzat 

Vizsgadíj 


Ügyfélszolgálat:
DE Egészségtudományi Kar
Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
A épület 120-as iroda 
Telefon: +36-42/598-259 vagy +36-20/331-7519

Fogadóórák:

Biszkuné Orosz-Tóth Ildikó szerda 11.00 - 13.00
Deák Lászlóné csütörtök 10.30 - 12.30
Kovács Ilona szerda 08.00 - 10.00
Sivadó Márta kedd 09.00 - 11.00

e-mail: dexam@foh.unideb.hu

Ügyfélszolgálat-vezető: Sivadó Márta

Vizsgahely vezető: Tilki Ágnes +36-30/488-1187

Az Idegennyelvi Részleg nyelvtanárai:

Alaptevékenységünk

Az Idegennyelvi Részleg alapvető feladata a Karon folyó nyelvoktatás rendszerének kidolgozása és a nyelvoktatás biztosítása annak érdekében, hogy a hallgatóink minél nagyobb arányban szerezzék meg nyelvvizsgájukat még a képzési idő alatt. Tevékenységünk magában foglalja az első 3 félévben oktatott általános idegen nyelv, valamint az angol és német szaknyelv oktatását is. A felvételt nyert hallgatók számára - amennyiben nem rendelkeznek a képzési és kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsgával - mind az általános nyelv mind a szaknyelv kötelező. A vonatkozó szabályok a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat-ban találhatók.
A kötelező tárgyakon kívül szabadon választható tárgyakat is hirdetünk, melyek az írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára készítik fel a hallgatókat.
Egészségügyi alapszakokon a latin nyelv kötelező, melynek oktatását az Idegennyelvi Részleg latin szakos nyelvtanára végzi.

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 13. 09:55