Fizioterápiás Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Veres-Balajti Ilona, egyetemi docens 


Rövid bemutatás

A Debreceni Egyetemen 1999 óta folyik gyógytornászképzés, kezdetben önálló szakként, majd 2006 óta az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányaként. A gyógytornász képzés az Egészségügyi Főiskolai Karon belül indult meg, majd 2009. szeptember 1-jétől a Népegészségügyi Kar működtette tovább. A jelenlegi egyetemi struktúrában a Fizioterápiás Tanszék az Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Intézetén belül helyezkedik el. A gyógytornász képzés szervezése és megvalósítása a fő feladata a Tanszéknek. Továbbá a Tanszék küldetése az orvos- és egészségtudományi képzési területen olyan nemzetközi szintű szaktudással és gyakorlati felkészültséggel rendelkező gyógytornászok képzése, akik tevékenységükkel érdemben támogatják az egészségügyi/népegészségügyi szolgáltatás keretei között az egészség fejlesztését, a betegségek megelőzését, gyógyítását és a beteg egyének rehabilitációját.

Oktatás

A Fizioterápiás Tanszék fő feladata az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányán folyó képzés szervezése, fejlesztése, működtetése. A tanszék a differenciált szakmai anyagot tartalmazó tantárgyakat részben saját oktatóival, részben az egészségügyi ellátásban dolgozó gyógytornászok bevonásával látja el. Az alapképzésben oktatott fizioterápiás ismeretek lefedik a mozgástani alapokat, a mobilizációs-manuális terápiás módszereket, a belgyógyászati, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai és traumatológiai fizioterápiát és számos más klinikai területet. Választható tantárgyak keretében kiegészítő fizioterápiás ismereteket is közvetítenek a hallgatók felé.

Kutatómunka

A tanszék oktatói leginkább a prevenció és az egészségfejlesztés területén végeznek kutatómunkát. Kiemelt terület a derék fájás és más mozgásszervi megbetegedések fizioterápiával történő kezelése, továbbá az életkorból adódó funkcionális korlátozottságok megelőzése. Új irányvonal a tanszéki kutatómunkában az e-sportolók fizikai állapotának vizsgálata, valamint az egyre szélesebb körben elterjedt info-kommunikációs eszközök alkalmazhatóságának vizsgálata a fizioterápia terültén. Oktatóink az elméleti és klinikai orvostudományi, valamint egészségtudományi doktori iskolához csatlakozva végzik kutatásaikat. A tudományos diákköri tevékenységek is ezekhez a területekhez kötődnek.


Fizioterápiás Tanszék munkatársai

Oktatók:

Tanszéki ügyintéző:

Elérhetőség

  • Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
  • Telefon: +36 52 512 732

Fizioterápiás tanszék oktatási tevékenysége

Évfolyam

Oktató

Hallgató

  1. magyar

Lábiscsák-Erdélyi Zsuzsa

erdelyi.zsuzsa@sph.unideb.hu

Megyeri Dávid

daweedwokseeya@gmail.com

  1. angol

Pappné Vincze Boglárka

vincze.boglarka@sph.unideb.hu

Fayad Ramona

ramona22fayad@gmail.com

  1. magyar

Besenyei Blanka

besenyei.blanka@sph.unideb.hu

Szoták Regina

regina.szotak0701@gmail.com

  1. angol

Dr. Lukács Balázs

lukacs.balazs@sph.unideb.hu

Amira Ayman

aminaayman284@gmail.com

  1. magyar

Csepregi Éva

csepregi.eva@sph.unideb.hu

Tóth Gréta

gretitoth11@gmail.com

  1. angol

Bucsku Mária

bucsku.maria@sph.unideb.hu

Abram Amos Regheb

abramroufaeil@gmail.com

  1. magyar

Kecskeméti-Berki Krisztina

berki.krisztina@sph.unideb.hu

Orvos Laura

orvoslaura@gmail.com

  1. angol

Csuhai Anett

csuhai.anett@sph.unideb.hu

S. Adriana Garrett

adriana.garrett@gmail.com

Fogadóórák 2022/2023-as tanév I. félév

Oktató

Délelőtt

Délután

Lábiscsák-Erdélyi Zsuzsa

Hétfő

11:00 – 12:00

Csütörtök

14:00 – 15:00

Csepregi Éva

Péntek

9:00 – 10:00

Hétfő

13:00 – 14:00

Besenyei Blanka

Kedd

10:00 – 11:00

Kedd

13:00 – 14:00

Pappné Vincze Boglárka

Hétfő

10:00 – 11:00

Szerda

13:00 – 14:00

Kecskeméti-Berki Krisztina

Csütörtök

10:00 – 11:00

Szerda

13:00 – 14:00

Csuhai Anett

Kedd

9:00 -10:00

Szerda

13:00 – 14:00

Bucsku Mária

Csütörtök

10:00 – 11:00

Csütörtök

13:00 – 14:00

Dr. Lukács Balázs

Hétfő

9:00 – 10:00

Kedd

13:00 – 14:00

Dr. Veres-Balajti Ilona

előzetes egyeztetés alapján

előzetes egyeztetés alapján

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 03. 10:45