Egészségtudományok pedagógiai innovatív digitális fejlesztése

Innovative Digital Development of Health Pedagogics (INDEHEP),

Egészségtudományok pedagógiai innovatív digitális fejlesztése

KA220-HED-3C87E0BD projekt

Project reference number: 2021-1-HU01-KA220-HED000029460

Konzorciumvezető: Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar

Az INDEHEP projekt célja, hogy a Covid helyzet miatti kiívások által felgyorsított, innovatív oktatási folyamatok beépülhessenek az egészségtudományok tématerület tananyagfejlesztéseibe és oktatásába. A megvalósítás 3 éves projekt időtávban, angol nyelven történik. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

  • Egészségügyi tréning, Pedagógiai tréning digitalizáció fókusszal, Digitális szemléltetés trendjei tréning, Integrált e-learning és e-oktatás rendszerek, alkalmazások tréning;
  • Digitális szemléltetés moodle példatár, e-kézikönyv, a 4 egyetem által kiválasztott szakterületek példáival;
  • Animációs rövidfilm a digitális szemléltetés alkalmazásáról;
  • Konferencia és workshop;
  • Tananyagfejlesztés angol digitális szemléltetést tartalmazva;
  • E-Twinning közös koordinálású szabadon választható e-kurzus fejlesztése, egyetemi hallgatók számára; IKT az egészségpedagógiában; drog- és alkohol prevenció; higiéniai (bakteriális és vírusvédelemi, kiemelten Covid fókusz) prevenció a jövőben; egészséges táplálkozás és életmód;

A projekt vezetője és konzorcium tagjai: Debreceni Egyetem, Sapientia Egyetem (Románia), Eperjesi Egyetem (Szlovákia), Selye János Egyetem (Szlovákia), Magyar Digitális Oktatásért Egyesület (Magyarország). Projektvezető: Dr. Szakál Zoltán egyetemi docens

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 12. 20. 14:27