Életmód és Egészségkutatások Interdiszciplináris Munkabizottság

A megye egészségügyi, gazdasági és társadalmi helyzete új kutatási aspektusok szerinti vizsgálatokra ösztönzi a döntően a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán működő kutatócsoportot. Az új kutatási igények miatt átszervezésre került a korábbi Egészségtudományi Munkabizottság. A megújuló munkabizottság Életmód és Egészségkutatások Interdiszciplináris Munkabizottság néven jött létre bővített kutatási területtel, bővített kutatói bázissal, hangsúlyosan kezelve az egészség szociológiai és egészségtudományi aspektusát. A munkabizottság célja, hogy az egészségtudományi és társadalomtudományi terület ötvözésével, a két tudományterületen megjelenő modellek segítségével az életmód egyes szegmenseit, többet között az egészségi állapotot, az egészségmagatartás, rizikómagatartás, egészségmegőrzés, az önminősített és mentális jóllét, az elégedettség mintázatát stb. feltérképezze a különböző társadalmi, demográfiai, foglalkozási csoportokban.
A Romológia Munkabizottság megszűnésével az Életmód és Egészségkutatások Interdiszciplináris Munkabizottság a romológiai témájú kutatásokat is beemelte a saját feladatai közé. 

Elnök: Rusinné Prof. Dr. Fedor Anita 

Társelnök: Dr. Sárváry Attila

Titkár: Jávorné Dr. Erdei Renáta

Tagok:   

 •  Prof. Dr. Láczay Magdolna
 •  Vámosiné Balla Petra
 •  Beriné Varga Dóra 
 •  Dr. Zakor-Broda Rita
 •  Gebriné Dr. Éles Krisztina
 •  Szelesné Dr. Árokszállási Andrea
 •  Törő Viktória
 •  Libicki Éva
 •  Dr. Molnár Mónika
 •  Ungvári Sándor 
 •  Ujváriné Dr. habil Siket Adrienn 
 • Zelei Attila
Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 13. 10:22