Szakvédőnő

A lakosság egészségtudatos magatartásnak kialakítása, a betegségek, valamint az egészségkockázatok korai felismerése kiemelt jelentőségű feladat, melynek kapcsán nem nélkülözhető a népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások megerősítése, amelynek egyik fő pillére a védőnők tudásának, képességeinek bővítése, preventív szemléletük és attitűdjük fejlesztése. Erre hivatott a védőnői mesterképzés (MSc). A védőnő mesterképzés célja magasan képzett, speciális interdiszciplináris ismeretekkel és megalapozott tudományos alapokkal is bíró, a családok jóllétének kiemelt szempontú támogatását végző szakemberek képzése, akik integráló és bizonyos körülmények között potenciális hiánypótló szerepet töltenek be az egészségügyi ellátórendszerben.

 

Szaki információk:
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Tel: (42) 404-411

Mesterszak felelőse:
Jávorné Dr. Erdei Renáta, egyetemi docens, tanszékvezető, szakfelelős

Szakvédőnő mesterszak
Health Visitor

Választható specializációk: 
Ifjúsági szakvédőnő
Területi szakvédőnő

 

  • A képzésről:
A képzés időtartama: 3 félév
Képzési forma: levelező tagozat
Szerezhető szakképzettség: MSc szakvédőnő (2024-es általános felvételi eljárásban felvételizők számára indítani tervezett specializációk)
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges forma 
Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév
Szerezhető fokozat: MSc
Képzési idő: 3 félév
Megszerzendő kreditek száma: 90
  • Jelentkezés feltétele:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak védőnő BSc (vagy korábbi védőnői főiskolai végzettség).

  • A jelentkezés sajátos feltételei:

A szakvédőnő mesterképzési szakra jelentkezőknek egy 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajzot (portfóliót) és motivációs levelet szükséges csatolni a jelentkezéshez. A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai életútjának megismerése.

  • Pontszámítás:

Felvételi pontok: - felvételi elbeszélgetés: 50 pont és - oklevél minősítése alapján: 40 pont

A felvételi elbeszélgetés várható ideje: pontos információk később

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben szükséges értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

  • Konzultációs időpontok: 
    • a levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, jellemzően havonta csütörtöktől szombati napokon kerül sor
    • pontos információk később

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 15. 12:42