Szakvédőnő

A lakosság egészségtudatos magatartásnak kialakítása, a betegségek, valamint az egészségkockázatok korai felismerése kiemelt jelentőségű feladat, melynek kapcsán nem nélkülözhető a népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások megerősítése, amelynek egyik fő pillére a védőnők tudásának, képességeinek bővítése, preventív szemléletük és attitűdjük fejlesztése. Ehhez járul hozzá a védőnői mesterképzés (MSc) beindítása. Mivel jelenleg a védőnők jellemzően (a védőnői szakterületet tekintve) főiskolai oklevéllel rendelkeznek, és a kollégák egészségtudományi továbbhaladása védőnői szakterületen jelenleg nem biztosított, ezért célszerű mielőbb lehetővé tenni egy kifejezetten erre a területre kidolgozott mesterképzés elérhetőségét, amely végzettség szervesen beilleszthető a védőnői életpályába, továbbá folyamatos tudományos megújulást is generál a szakmán belül. A védőnő mesterképzés célja magasan képzett, speciális interdiszciplináris ismeretekkel, és megalapozott tudományos alapokkal is bíró, a családok jóllétének kiemelt szempontú támogatását végző szakemberek képzése, akik integráló, és bizonyos körülmények között potenciális hiánypótló szerepet töltenek be az egészségügyi ellátórendszerben.

 • Szaki információk:

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Tel: (42) 404-411

 • Mesterszak felelőse:

Jávorné Dr. Erdei Renáta egyetemi docens, tanszékvezető, szakfelelős

 • Szakvédőnő mesterszak
  Health Visitor
 • Választható specializációk: 

-    Ifjúsági szakvédőnő
-    Területi szakvédőnő

 • A képzésről:
A képzés időtartama: 3 félév
Képzési forma: nappali és levelező tagozat
Szerezhető szakképzettség: MSc szakvédőnő ( ... specializáció)
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges forma 
Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév
Szerezhető fokozat: MSc
Képzési idő: 3 félév
Megszerzendő kreditek száma: 90
 • Jelentkezés feltétele:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak védőnő BSc (vagy korábbi védőnői főiskolai végzettség).

 • A jelentkezés sajátos feltételei:

A szakvédőnő mesterképzési szakra jelentkezőknek (nappali/levelező tagozat) egy 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajzot (portfóliót) és motivációs levelet kell csatolni a jelentkezéshez. A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai önéletrajzának bemutatása.

 • Pontszámítás:

Felvételi pontok: - felvételi elbeszélgetés: 50 pont és - oklevél minősítése alapján: 40 pont

A felvételi elbeszélgetés várható ideje: 2022.06.13-24.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 • Konzultációs időpontok: pontos információk később
 • További információ:

Jávorné Dr. Erdei Renáta, egyetemi docens, tanszékvezető, szakfelelős,                                                                                       erdei.renata@foh.unideb.hu
Barabás Ágota, tanársegéd, barabas.agota@foh.unideb.hu 

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 13. 10:26