Ápolás és betegellátás alapszak Szülésznő

 

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg és járóbeteg ellátó helyeken, kórházakban, szakrendelőkben, szakambulanciákon, tanácsadó központokban magas szintű szakmai képzettséggel és ismeretekkel rendelkeznek, a gyakorlati munkában is nagy tapasztalatokkal bírnak, feladataikat önállóan is képesek végezni. 

Kiknek ajánljuk a képzést

A BSc képzésben szerzett szülésznői diploma lesz hazánkban 2010-től a legmagasabb szintű végzettség azok számára, akik a szülésznői hivatást választják. A nappali képzést azoknak ajánljuk, akik elhivatottságot éreznek a szülésznői hivatásra, a szülés folyamatának speciális gondozására. A képzés felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek önállóan gondozni/ellátni a nőbetegeket, a várandós anyákat, a szülő- és a gyermekágyas anyákat, valamint az újszülöttet. A levelező képzést azoknak ajánljuk elsősorban, akik már főiskolai diplomával és/vagy szülésznői végzettséggel, vagy más, egészségügyi előképzettséggel rendelkeznek és elkötelezettséget éreznek arra, hogy elméleti tudásukat és szakmai képességüket továbbfejlesszék, tudásukat elmélyítsék. 

A képzésről

A képzés ideje: 8 félév
Szerezhető fokozat: Bsc
Szerezhető szakképzettség: szülésznő
Megszerzendő kredit száma: 240
Képzési forma: nappali és levelező

Nyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Szakmai gyakorlat

A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A tantermi gyakorlatok a kar korszerűen felszerelt szaktantermekkel és szimulációs laborral biztosítja a képzés magas színvonalát. A területi szakmai gyakorlat (többek között egészségügyi intézmények szülészet-nőgyógyászati osztályán, szülőszobán, védőnői szolgálatnál) a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató és szakmai mentor vezetésével végzett szakmai tevékenység.

Kari infrastruktúra

A kar korszerűen felszerelt és berendezett szaktantermekkel, szimulációs laborral biztosítja a gyakorlati képzés magas színvonalát. A gyakorló termek elsősorban a betegellátás és gondozás feladatának elsajátítását segítik. Korszerűen felszerelt mikrobiológiai és morfológiai laboratórium teszi lehetővé az elméletben tanultak gyakorlati elsajátítását. 
A nyelvi képzés alatt a hallgatóknak angol és német nyelvből órarendbe épített, kis csoportban megtartott nyelvi és szaknyelvi órán való részvételt biztosítunk. 
A Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék szülésznő szakirányán is támogatjuk a hallgatók tehetséggondozását, hallgatóinknak segítjük a tudományos diákköri munkába való bekapcsolódását általa választott témában. Ezzel a hallgató tudását tovább bővítheti, melyről a Tudományos Diákköri Konferencián számot adhat. A hallgatók bekapcsolódhatnak a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó programjába is, a DETEP-be, ahol mentorok segítik munkájukat.

Továbblépési lehetőségek

A Bsc végzettséggel rendelkező szülésznők kórházak-ban, klinikákon, szakrendelőkben, szakambulanciákon, speciális szülészeti intézményekben dolgoznak, állami vagy magánszférában, részt vesznek a várandósgondozás folyamatában. További karrier lehetőség szakirányú továbbképzések keretében specializációs képzések elvégzése, többféle mesterkézés (MSC), majd PhD képzésbe való bekapcsolódás, valamint a külföldi munkavállalási lehetőség.

Képzési és kimeneti követelmények

Szülésznő szakirányon a hallgatók ismerik:

 • a legfontosabb élettani folyamatokat, a kóros állapotokat, veszélyhelyzeteket, a nőgyógyászati és szülészeti sürgősségi tennivalókat; az orvos által használt beavatkozásokat és technikákat, az emocionális változásokat és azok jelentőségét,
 • az orvosi standardok lehetőségeit és azok korlátait, a szülészeti protokollt, a nő- és anyavédelem törvényi szabályozását, valamint e körben meglévő egészségügyi és szociális forrásokat, a aszeptikus technikák elveit és gyakorlatát, az emberi szexualitás folyamatát és problémáit, a reproduktív egészséggel kapcsolatos etikai megfontolásokat, a kulturális különbözőségeket, a gondozási alternatívákat,
 • a terhesség felismerésének módszereit, a várandós nő környezeti és foglalkozási veszélyeit, a genetikai veszélyeket, a magzat növekedését és fejlődését, a különböző szűrőmódszerek indikációit és kivitelezését, az RH-negatív nők speciális gondozási szükségleteit, a terhesség alatti veszélyeket;
 • a normális női életciklusokat, a női reproduktív rendszerek problémáinak okait és kezelésük módját, az öregedés anatómiai és fiziológiai jelenségeit, a menopauza hatását a fizikális és mentális egészségre, az előrehaladott korú nők szűrő és diagnosztikus tesztjeit.

A szülésznő szakirányon a hallgatók alkalmasak:

 • a szülés vezetésére, az újszülött ellátására szülés után, az anya-újszülött korai közvetlen kapcsolatának biztosítására;
 • gyermekágyas megfigyelésre, gondozásra, a szoptatás segítésére, a hazabocsátással kapcsolatos feladatok ellátására (tanácsadás, kóros tünetek felismerése, intézkedés);
 • várandósgondozási feladatok végzésére;
 • általános és szakápolási feladatok végzésére;
 • feladatkörében biztonságos higiénés környezet megteremtésére (egészségügyi technika, eszközök, műszerek ismerete és szakszerű használata, fertőtlenítési és sterilizálási eljárá-sok alkalmazására;
 • nőbetegek gondozására, ápolására, speciális kezelésére, szülészeti és nőgyógyászati műtéteknél segédkezésre, műtétre váró betegek előkészítésére; nőbetegek posztoperatív ellátására
 • megfelelő kommunikációra és szakspecifikus pszichés vezetésre a várandós és szülő nővel, azok családjával, szexuális felvilágosításra és tanácsadásra a fogamzásgátlással és a családtervezéssel kapcsolatban.

Jelentkezés

A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató, valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad tájékoztatást. A képzésről további információk: www.foh.unideb.hu

Jelentkezési cím: 

Debreceni Egyetem
Egészségtudományi Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Telefon: (42) 404-411

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 15. 09:40