Egészségügyi tanár mesterszak

képzés célja az egészségügyi szakterületen, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli szakiskolai, szakközépiskolai oktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméleti és elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, az egészségügyi szakoktatás pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, valamint a felnőttképzésben az egészségügyi irányultságú nevelési és oktatási feladatai ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.

A meghirdetett képzési formák: Nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 

2 félév – 60 kredit:

Erre a képzésre azoknak az érdeklődőknek a jelentkezését várjuk, akik orvos- és egészségtudományi területen egyetemi vagy mesterképzésben szereztek oklevelet.

4 félév – 120 kredit:

A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló, vagy dietetikus, vagy ergoterapeuta, vagy gyógytornász-fizioterapeuta, vagy mentőtiszt, vagy szülésznő, vagy hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, vagy védőnő, vagy népegészségügyi ellenőr, vagy dentálhigiénikus, vagy orvosi diagnosztikai analitikus képzettséggel rendelkeznek.

Más végzettséggel rendelkező jelentkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie az intézménynél. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során be kell nyújtani.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Ajánlott irodalmak a felvételi vizsgára:

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Ösztöndíjprogramok, szakmai gyakorlat: 

 • Tanulmányi ösztöndíj (előző félévi ösztöndíjátlaguk alapján kerül megállapításra) nappali tagozaton.
 • Kiemelt tanulmányi ösztöndíj (pályázat alapján, kiemelkedő szakmai, tudományos munkáért adható támogatás).
 • Szakmai utak, gyakorlatok támogatása (kari döntés alapján a szakmai utak, gyakorlatok támogatására adható).
 • Szakmai gyakorlati ösztöndíj (pályázat alapján, a legfeljebb féléves összefüggő szakmai gyakorlatot nem a képzés székhelyén teljesítő hallgatók számára adható juttatás).
 • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj ("korábban Köztársasági ösztöndíj") (a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó ösztöndíj, melyet az oktatási és kulturális miniszter által adományoz, egyetemi javaslat alapján) nappali tagozaton.
 • Tehetséggondozási ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet nyújtó hallgatók kerülhetnek a programba, a programtanács döntése alapján ösztöndíjban is részesülnek).
 • Mesterképzési szakmai ösztöndíj (a mesterképzés első évfolyamára felvett hallgatók által megpályázható ösztöndíj).
 • Rendszeres, vagy egyszeri szociális ösztöndíj, melyek kérelem alapján adható juttatások.

A Debreceni Egyetem gyakorlóiskolái

 • Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Debrecen

Térségünk egészségügyi szakközépiskolái

 • Dienes László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum, Debrecen
 • Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum, Miskolc
 • Zay Anna Egészségügyi Technikum és Kollégium, Nyíregyháza

Intézeti kapcsolattartó:

Rusinné Dr. habil Fedor Anita, főiskolai tanár
42/598-246
fedor.anita@etk.unideb.hu    

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 25. 11:36