Társadalmi Felzárkózás és Munkaerőpiaci Folyamatok Kutatócsoport


DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS ÉS MUNKAERŐPIACI FOLYAMATOK KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja:

A társadalmi kirekesztődés szempontjából meghatározó jelentőséggel bír a munkaerőpiaci státusz, a foglalkoztathatóság esélye. A munkaerőpiaci hátrányok fokozottabban érintik a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak tagjait, különösen nehéz helyzetben vannak az alacsony iskolai végzettségűek, a romák, a hátrányos helyzetű régiókban élők, a megváltozott munkaképességűek és egyes demográfiai csoportok tagjai. A veszélyeztetett társadalmi csoportok tagjainak felzárkózásában fontos szerepet tölt be munkaerőpiaci integrációjuk, amelyhez a szolgáltatások és támogatások együttes alkalmazása járulhat hozzá. A felzárkóztatás számtalan eszköze közül kutatócsoportunk fókuszában a képzés, az oktatás, a munkavállalói kompetencia szerepének feltárása áll. A kutatócsoport célja azoknak a folyamatoknak a vizsgálata, amelyek meghatározzák a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és gazdasági szerepvállalását, képzési lehetőségeiket, igényeiket, és ezek munkaerőpiaci relevanciáját. Kutatócsoportunk vállalt célkitűzése, hogy segítse a karon tanuló hallgatókat - elsősorban a szakmai tanárképzés hallgatóit - egy új kutatási profil lehetőségével, valamint járuljon hozzá olyan kutatói attitűd kialakulásához, amely a TDK-hoz, és DETEP-hez kapcsolódó munkán túl/mellett a doktori képzésbe való belépést segítheti.

Témavezetők:

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 13. 10:20