Szociális Munka Alapszak duális képzésben


A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 1b.alapján duális képzés indítható a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.

A hallgatók a képzési idő alatt hallgatói az egyetemnek és munkavállalói a szakmai szervezetnek, munkájuk után szerződésben rögzített munkabért kapnak. A hallgatók szakemberré válását egyformán segíti az egyetem és a munkahely.

A duális képzés lényege, hogy az elméleti oktatás a felsőoktatási intézményben, a gyakorlati képzés pedig a választott szakmai szervezetnél folyik. A duális képzés hallgatói megismerik az intézmény működését, a vállalati kultúrát, valamint a legkiválóbb szakemberektől tanulják meg a szakma fortélyait, tanulmányaik befejezésekor szakmai gyakorlattal rendelkeznek, ami hatalmas előnyt jelent a karrier elindításában. 

A duális képzésben szerzett szaktudás és munkatapasztalat megkönnyíti a diplomások elhelyezkedését a munka világában.

Szakmai gyakorlati helyünk a duális képzésben a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit KFT Nyíregyházán. Lassan három évtizede, hogy a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete megalapította a START Nonprofit Kft-t. Ma közel 1300 dolgozó jelenti a céget, több mint 80 százalékuk megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő ember. A vállalatot értéke nem elsősorban abban van, hogy hány embernek ad munkát, mekkora az árbevétele, hanem abban, hogy a legnehezebb sorsú emberek keze alól piacképes, gyakran az átlagosnál lényegesen jobb minőségi termékek kerülnek ki. Ma ez a Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb foglalkoztatója, ahol húsz éve szociális munkások is dolgoznak. A duális képzésbe a vállalathoz munkavállalóként felvételt nyert szociális munka alapszakos hallgató megismeri a vállalatot, és képes lesz alkalmazni mindazt a szakmai tudást, ami szükséges az emberek segítésében, szociális problémáik kezelésében.

Kapcsolat:

Dr. habil Szoboszlai Katalin
tanszékvezető egyetemi docens
Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar
Szociális Munka Tanszék
Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Telefon/Fax: 0642 598 234
E-mail: szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu 

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 13. 10:06