A magyar gerontológia rövid története

Hasonlóan a nemzetközi történésekhez, Magyarországon is foglalkoztak kutatók a gerontológiával már a múlt század elején-közepén. Korányi Sándor 1927-ben írt az öregedésről egy tanulmányt, s javaslatára 1939-ben megszervezték az első gerontológiai kongresszust is. 1954-ben megalakult a Magyar Tudományos Akadémián egy Gerontológiai bizottság, később pedig a Magyar Biológiai Társaság keretén belül egy Gerontológiai szekció alakult, mindkettő Haranghy László elnökletével. 1956-ban Magyarország felvételt nyert a Nemzetközi Gerontológiai Társaság tagjai közé, s ezt követően megalakult a hazai gerontológia első szakmai szervezete, a Magyar Gerontológia Társaság is 1966-ban, ahol Kerényi Tibor lett a társaság főtitkára (az Amerikai Egyesült Államokban is csak 1945-ben alakult meg az Amerikai Gerontológiai Társaság.). Ezzel szinte egy időben jött létre az első gerontológiai kutatócsoport is Budapesten az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet, majd pedig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) keretében Beregi Edit, majd később Iván László vezetésével, mely ezt követően Gerontológiai Központtá alakult, 1999-es megszűnéséig.

A magyar kísérletes gerontológiának nagy lökést adott az 1979-ben megalakult Verzár Frigyes Nemzetközi Kísérletes Gerontológiai Laboratórium Magyar Szekciója (VILEG), a Debreceni Orvostudományi Egyetemen Zs.-Nagy Imre vezetésével.
A szakmai munka koordinálására 1988-ban hozták létre a Gerontológiai Kollégiumot, a kormány munkájának segítésére pedig 1996-ban az Idősügyi Tanácsot.

2001-ben létrejött egy másik gerontológiai társaság, a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság Semsei Imre vezetésével, mely a gerontológia meglevő eredményeinek megismertetését, a gyakorlatba történő átültetését és a gerontológiai prevenciót tűzte zászlajára. 2008-ban megalakult a hazai gerontológiai élet koordinálására a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ a Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Egészségtudományi Karán Semsei Imre vezetésével. Még ez évben nyomdába kerül a Magyar Gerontológia folyóirat, a hazai gerontológiai élet első írásos fóruma (főszerkesztő: Semsei Imre).

A gerontológiai oktatása a SOTE Gerontológiai központjának programjaival kezdődött az orvos továbbképzés keretében. Emellett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Nyugdíjasok Egyetemében folyt ismereterjesztés, illetve Iván professzor tartott nagysikerű előadásokat az Idősek Akadémiáján. Egyetemeinken a gerontológia oktatása 1998-tól datálódik az orvostanhallgatók számára, és az orvosoknak 2000-től nyílik lehetőség a geriáter szakképesítés megszerzésére.

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 13. 09:14