Életminőség Kutatócsoport

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Életminőség Kutatócsoport

(Panelvizsgálat és Ifjúságkutatás)

Célja
Céljaik között elsősorban a városi nagymintás tudományos kutatások szerepelnek. A kutatócsoport 2008 óta rendszeresen végez nagymintás adatfelvételt Nyíregyháza Megyei Jogú Város felnőtt lakossága körében. Eddig négy alkalommal került sor a panel jellegű adatfelvételre: 2008; 2010; 2012; 2015.
 

Kutatási területek

társadalmi struktúra, társadalmi rétegződés, jövedelmi helyzet, jövedelmi szegénység, jövedelmi mutatók, munkaerő-piaci helyzet, lakás-lakhatás, egészségi állapot, társadalmi tőke, társas kapcsolatok, társadalmi szolidaritás, kulturális tőke, érzelmi jóllét, idősek életminősége, támogató rendszerek, szociális problémák, szociális ellátórendszer működése, életminőség, életminőség modell (Rahman), életminőség index (FTI).

Tagjai

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 13. 10:19