A Verzár Frigyes Szakkollégium nyertes pályázata

 
 

Szabad utat a tehetségnek
A Verzár Frigyes Szakkollégium nyertes pályázata

 
A 2019/2020-as tanév új feladatokat, új kihívásokat hozott a Szakkollégium számára is. Egyrészt azért, mert a szakkollégium a Nemzeti Tehetség Program szakkollégiumok számára kiírt pályázatán 1,9 millió forintot nyert. Másrészt azért, mert a COVID19 járvány kapcsán kialakult helyzet miatt számtalan kihívással szembenézve igyekeztünk megvalósítani az összes eltervezett programot. 

A pályázati programok tervezése során figyelemmel kellett lennünk arra is, hogy szakkollégiumunk munkájába a magyar hallgatókon kívül külföldi hallgatók is bekapcsolódtak, így angol nyelvű programokat is kellett szervezni.

A pályázati programnak kötelező eleme volt egy szakkurzus, illetve egy szakszeminárium szervezése. Az igényeknek, a hallgatói érdeklődésnek megfelelően, korábbi tapasztalatainkra építve a két kötelező elem nálunk így valósult meg:

1. Kutatásmódszertani szakkurzus (angol nyelven). Kvantitatív és kvalitatív módszertani ismeretek.

2. Kutatótábor szakszeminárium. A feldolgozott téma: Telepi körülmények között élő roma nők életminősége. A kutatás során a hallgatók interjúkat készítettek egy kis település, illetve Nyíregyháza egyik szegregátumában. Az interjúk készítését a téma közös feldolgozása, az interjúkérdések kidolgozása előzte meg.

 

A kötelező elemek mellé legalább három területet kellett még választani. A szakkollégium a következőket válaszotta és valósította meg a program során:

  1. Tutori rendszer működtetése. Ennek keretében oktatók és hallgatók dolgoztak közösen kutatási témájukon, konzultáltak, előkészítették az aktuális konferenciarészvételt. Hallgatóink közül többen is felvételt nyertek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába, illetve a külföldi hallgatóknak szóló TalentUD programba.
  2. Szakmai konferencián való részvétel. Hallgatóink a program időtartama alatt több hazai konferencián vettek részt előadóként vagy érdeklődőként. Kiemelt program volt az első alkalommal megrendezésre kerülő Szakkollégiumi Konferencia, ahol a Debreceni Egyetemen működő szakkollégiumok hallgatói mutathatták be tudásukat, ismereteiket. Hasonlóan fontos esemény volt a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezeésre kerülő konferenci, ahol a szakkollégista hallgatók ugyancsak vállaltak előadásokat is. A kari TDK konferencián való részvétel további hasznos ismeretekkel és készségekkel vértezte fel hallgatóinkat. 
  3. Vitest. Két alkalommal szerveztünk vitaestet: 1. Fiatalokról fiataloknak; 2. ’Innovation in elderly care’ angol nyelven. Mindkét vitaest online felületen volt megtartva, de így is interaktív, szakmai beszélgetés bontakozott ki a résztvevők között.
  4. Kreatív Önismereti Foglalkozás. A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő csoportfoglalkozást pszichológus oktató kolléga tartotta. A foglalkozás hozzájárult a segítő szakmákat tanuló hallgatók segítő attitűdjének fejlesztéséhez. Olyan témák kerültek feldolgozásra, melyek a segítő foglalkozást választó szakemberek mindennapi munkájában felmerülhetnek: konfliktusok, előítéletesség, kommunikációs problémák. A csoportmunka során különböző kreatív technikák, művészeti terápiás módszerek (pl. montázs készítés, pasztellkréta rajz, zenehallgatás, relaxáció) és interakciós játékok kerültek alkalmazásra. 
  5. Szabadidős programok. A tudományos tevékenységek végzése mellett a program során hallgatóink szabadidős programokban is részt vehettek. Így voltak pl. színházban, illetve önsegítő estet szerveztek a járvány hatásainak megbeszélésére.

A szakmai program az NTP-SZKOLL-19-0004 "Szabad utat a tehetségnek" c. pályázat keretén belül valósul meg, melynek kedvezményezettje a Debreceni Egyetem, illetve a Verzár Frigyes Szakkollégium. A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretén belül valósult meg.
 

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 29. 12:16