Szociális Munka Kutatócsoport

A kutatócsoport a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Szociális Munka Tanszék és Társadalomtudományi Tanszék oktatóiból alakult meg 2014-ben. A kutatócsoporthoz csatlakozhat más kari, egyetemi tanszék oktatója, kutatója és külföldi partnerintézmény oktatója, kutatója.

A kutatóközpont tevékenységei:

  • Szociális munka kutatása a tudományterület, az elmélet és a gyakorlat fejlődése érdekében
  • Interprofesszionális kutatások a szociális munka és más professziók közös kutatása
  • Szociális munka módszertan és kutatásmódszertan fejlesztése
  • Képzés, továbbképzés a módszertani fejlesztések továbbadására
  • Kiadványok, könyvek megjelentetése
  • Pályázatok és projektek megvalósítása

A kutatócsoport vezetője tudományos fokozattal rendelkező személy, akinek tudományos eredményei, publikációi igazolják a kutatóközpont vezetői alkalmasságot. A kutatócsoport vezetője az alapító tanszékek egyikéről kerül ki, helyettese a másik alapító tanszék oktatója, kutatója. A kutatóközpont vezetőjének és helyettesének megbízatása 3 évre szól. A vezetőt és a helyettest a dékán bízza meg a feladat ellátásával.

A kutatócsoport vezetője:

Dr. habil Fábián Gergely tanszékvezető, főiskolai tanár. (Társadalomtudományi és Szociális Munka Tanszék)  

Helyettes:

Dr. habil Szoboszlai Katalin egyetemi docens (Társadalomtudományi és Szociális Munka Tanszék)

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 31. 14:34