Társadalomtudományi és Szociális Munka Tanszék

A tanszék oktatási profilja biztos szemléleti alapokat, szerteágazó szakmai ismereteket és integrált tudást nyújt a szociális munka elmélete és gyakorlata, a szociálpolitika, a szociológia, a jog, a közgazdaságtan és a kutatásmódszertan területén. 

A képzések során figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek a szociális munka gyakorlásához, illetve a szociális munka, mint tudományág műveléséhez.

A társadalomtudományi ismeretköröket a tanszék munkatársai a kar alapképzéseiben és mesterszakjain oktatják, valamint közreműködnek a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola egyes programjainak oktatásában is.

A tanszék feladatának tekinti a folyamatos képzésfejlesztést, alkalmazott kutatások megvalósítását és publikációk készítését.

Tanszékvezető:

Tagjai:

További oktatóink és külső munkatársaink

  • A szakmai gyakorlat oktatását terepgyakorlat-vezetők végzik a külső gyakorlati intézményekben. A tanszék 70 külső gyakorlati intézménnyel van kapcsolatban, és 110 terepgyakorlat-vezetővel dolgozik a kar szociális képzéseiben.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 13:49