Egy Egészség Intézet (Institute of One Health)

Az Egy Egészség Intézet a Kar az Egészségügyi Világszervezet Egy egészség elvével kapcsolatos oktató és kutatómunkát végző szervezeti egysége.

Az Egy Egészség Intézet, az Egy Egészség elvvel összhangban, oktatási feladatai keretében oktatja a Karon a

  • mikrobiológia, 
  • környezetegészségügy,
  • Egy Egészség,
  • genomi epidemiológia és 
  • bioinformatika 

tárgykörrel kapcsolatos kötelező és kötelezően választható tárgyakat magyar és angol nyelven, a felsorolt témákban szakdolgozati, diplomamunka és TDK témákat hirdet és vezet. A fenti témakörökben továbbképzéseket szervez és bonyolít.

Az Intézet kutatási feladatai keretében tudományos kutatásokat folytat az Egy egészség elvnek megfelelően a humán és állati megbetegedések illetve környezeti tényezők között fennálló kapcsolatok felderítése érdekében. Ennek keretében humán és állati kórokozók illetve környezeti rezervoárjaik közötti kapcsolatokat vizsgál a genomi epidemiológia módszereivel és végzi az ehhez szükséges egészségügyi bioinformatika kutatásokat. A tárgykörökben hazai és nemzetközi pályázatokat készít elő és nyújt be, tudományos publikációkat készít.

Bioinformatika szolgáltatást nyújt külső megbízók számára.

Munkatársak:

 

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 14. 07:32