Új mesterszak Karunkon! - Szociális ismeretek tanára

A képzés célja, a szociális szakmai tárgyak tanítására, a szakképző intézmény pedagógiai feladatainak, tervezési és fejlesztési feladatainak végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése. 

 

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a MAB 2022/9/III/1/2. számú MAB határozatában támogatta a Szociális ismeretek tanára elnevezésű mesterszak indítását, melyet az az országban elsőként a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar indít, nappali és levelező tagozaton. A szakra már a jelenlegi felvételi eljárásban is lehet majd jelentkezni. Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a felvételi tájékoztatóba januárban kerül be a szak, tehát a felvi.hu-n jelenleg még nem látható. 
 
A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában vagy szakképző intézményben a szakmára felkészítő szakmai oktatatásban, szakképesítésre felkészítő szakmai képzésben a szakmajegyzék szerinti ágazat - egészségügy és szociális gondoskodás képzési terület - szakmáiban a szociális szakmai tárgyak tanítására, a szakképző intézmény pedagógiai feladatainak, tervezési és fejlesztési feladatainak végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése. 
 
A képzés indítása: 2023. szeptember 

Képzési idő: 

  • az 1. § b) pontja szerinti képzésben 4 félév; (alapképzési szakokról)
  • az 1. § c) pontja szerinti képzésben 2 félév (mesterképzési szakokról) 

Képzési terület: pedagógusképzés 

Képzési szint: mesterszak (MA) 

Képzés munkarendje: nappali és levelező 

Finanszírozási forma: államilag finanszírozott és költségtérítéses 

Felvételi követelmény: motivációs beszélgetés 
 

A tanári mesterszakra való belépés előzményeként elfogadott szakok:  
A szociális ismeretek tanára tanárszakon: 

  • az 1. § b) pontja szerinti osztott képzésben társadalomtudományi képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a szociológia, a politológia, politikatudományok, a bölcsészettudomány képzési területről a közösségszervezés, a pedagógia, a pszichológia, a romológia, a pedagógusképzés képzési területről a tanító, az óvodapedagógus, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, a konduktor alapképzési szak; továbbá a hitéleti képzési területről a felekezeti szociális munkás és a diakónia alapképzési szak, valamint az e szakok előzményeként az 1993. évi felsőoktatási törvény szerint megfeleltethető főiskolai szintű szakok
  • az 1. § c) pontja szerinti mesterképzésben a tanári mesterszakra való belépés előzményeként elfogadott szakok a felsőoktatásért felelős miniszter által közleményben közzétett, a szakterületi képzés képzési területének megfelelő szakirányú mesterképzési, illetve osztatlan szakok, valamint az e szakok előzményeként az 1993. évi felsőoktatási törvény szerint megfeleltethető egyetemi szintű szakok. 

 

További információ: 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

 

Jelentkezési határidő: 2023. február 15.

 

A képzéssel kapcsolatos további részletek hamarosan elérhetőek a felvi.hu-n és a Kar honlapján.

Bővebb információ kérhető Rusinné Prof. Dr. Fedor Anita általános és tudományos dékánhelyettestől a fedor.anita@etk.unideb.hu e-mail címen.


 

Legutóbbi frissítés: 2022. 12. 30. 10:46