Előítéletesség nélkül – Szakmai tisztességgel

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán megrendezett nemzetközi tudományos konferencia keretében 2021. május 27-én A tudásháromszög szolgálatában 1. Előítéletesség nélkül – Szakmai tisztességgel című nemzetközi tanulmánykötet ismertetése és átadása valósult meg.

E kötet elkészülte azt a törekvést szolgálta, hogy egy életszakaszában, tudományos pályájában érdemesült oktatónak a kollégák, pályatársak tanulmányaik közzétételével fejezzék ki megbecsülésüket. Jelen esetben a 60 éves, az Egészségügyi Karon 30 éve dolgozó Dr. Fábián Gergely életműve adott okot az ünneplésre.  

 

 

Ahogy bemutatójában a kötet szerkesztője Rusinné Dr. Fedor Anita dékánhelyettes hangsúlyozta, a tudásalapú társadalom ideája feltételezi, hogy a jelenkori társadalomban nagy értéke van a felsőfokú oktatásnak, amely elképzelhetetlen a tudást fejleszteni, átadni, motiválni képes tudós tanárok nélkül. A könyv szerzői bizonyítják, hogy kollégánk ilyen oktató, s a meglepetéskötet méltán tükrözi az ünnepelt személyiségét.  

A számok magukért beszélnek. 420 oldalon 22 tudományos munka található 24 olyan szerzőtől, akik mindannyian kötődnek Dr. Fábián Gergelyhez. Tematikáját tekintve multidiszciplináris kötetről van szó, melyben, ahogy fogalmazott a kar dékánhelyettese, a tisztelgő kollégák a szociális szakma legszélesebb, legszínesebb fókuszpontjait vetették fel. Felvillantva és csoportosítva a tanulmányokat egészségmagatartással, személyiségfejlesztéssel, a nyíregyházi életkörülményekkel, a szociális munkás képzéssel, annak gyakorlatával, a nők gyermekvállalás utáni munkaerőpiaci visszatérésével, valamint történeti áttekintéssel, a szakmai tapasztalatok összegzésével találkozhatunk a kötetben.  

Kollégánknak további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 12. 13:39