Duális szociális munka képzés a Debreceni Egyetemen

Lezárult a Debreceni Egyetem által konzorciumban megvalósított EFOP-3.5.2-17-2017-00002 számú „Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus szolgálatában.” című projekt.

A projekt általános szakmai célja a szociális munka alapszak duális képzéssé fejlesztése a munkaerő-piac szereplőivel közösen, a duális szociális munka képzésre hallgatók beiskolázását és bennmaradását támogató programok kidolgozása és megvalósítása, az oktatók módszertani kompetenciáinak fejlesztése volt. 

A fejlesztés eredményeként bevezetésre került a duális képzés, tíz munkaerő-piaci partner közreműködésével elkészült a duális képzés gyakorlati programja, két hallgató duális képzésben tanul szociális munka alapszakon. A fejlesztésnek köszönhetően lehetővé válik a szociális területen lévő munkaerőhiány mérséklése és a hallgató központú oktatás megvalósítása.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

  • tantervfejlesztés
  • tananyagok, digitális tartalmak fejlesztése
  • módszertani innováció
  • képzők képzése
  • hallgatói kompetenciák mérése és fejlesztése
  • gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe
  • vállalati tantervek kidolgozása a duális képzés gyakorlóhelyei számára
  • felsőoktatási részvételt növelő és a lemorzsolódás kockázatát csökkentő programcsomagok kidolgozása és megvalósítása

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 405,58 millió forint európai uniós támogatásból 2017.09.01. és 2021.03.31. között, melyből a Debreceni Egyetem 111,22 millió forint támogatási összeget használt fel. A konzorcium tagjai a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék) a Debreceni Egyetem (Egészségügyi Kar, Szociális Munka Tanszék), valamint a Széchenyi István Egyetem (Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék).

A projektről bővebb információ itt és ezen az oldalon olvasható.

További információ kérhető:
Dr. habil Szoboszlai Katalin
szakmai vezetőtől

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 12. 13:39