Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Ha jól tanulok, milyen juttatásban részesülhetek?

 • Tanulmányi ösztöndíj (előző félévi ösztöndíjátlag alapján kerül megállapításra),
 • Kiemelt tanulmányi ösztöndíj (pályázat alapján, kiemelkedő szakmai, tudományos munkáért adható támogatás),
 • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó ösztöndíj). 

Kik jogosultak tanulmányi ösztöndíjra?

A felvétel utáni első félévben nincs tanulmányi ösztöndíj, a második félévtől az azonos szakos hallgatók közül legfeljebb a hallgatók 35 %-a kaphat.

A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 18 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint teljesítették a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő feltételeket. Külföldi felsőoktatási intézményben teljesített félév esetén a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele az adott intézményben összesen 15 kredit teljesítése. Kivételes esetekben bizonyos szakok adott félévei esetén a szabályzat ettől eltérő értékeket is előírhat. 

A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex

Mennyi a tanulmányi ösztöndíj összege?

A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévi tanulmányi eredmény alapján lehet elnyerni. Elsőéves hallgatók a képzés második félévétől kezdve kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat
Aki a szabályzat szerint ösztöndíjra jogosult, azok az alábbi összegeket kaphatják:

 • 38 000 Ft/hó
 • 28 000 Ft/hó
 • 19 000 Ft/hó
 • 13 000 Ft/hó 

Milyen szociális alapon nyújtott támogatást kaphatok?

Rendszeres, vagy egyszeri szociális ösztöndíj, melyek kérelem alapján adható juttatások.

 • Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhetnek a fogyatékossággal élő, halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, nagycsaládos, családfenntartó, árva, félárva hallgatók,
 • Egyszeri szociális ösztöndíj házasságkötés, saját gyermek születése, szülő elhunyta, vagy más rendkívüli méltányosságot érdemlő esetekben – pályázat alapján – adható támogatás.
 • „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj, melyet a települési önkormányzatok ítélnek meg a településükön állandó lakóhellyel rendelkező, rászoruló hallgatók számára és az állam a megítélt támogatás összegét – max. havi 5.000,- Ft összegig – megduplázza. 

Bővebben: https://unideb.hu/hu/osztondijak-hallgatoi-juttatasok

Mennyi a rendszeres szociális ösztöndíj összege?

Kik jogosultak szociális ösztöndíjra?

A hallgatói juttatásokról és térítésekről szóló kormányrendelet alapján – amennyiben elérik a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt – kiemelt összegű rendszeres szociális ösztöndíjra jogosultak az alábbi csoportokba tartozó, hátrányos helyzetű hallgatók:

1. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege legalább az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 33.320 Ft, de 2020-ra ebben a kategóriában a bírálóbizottság 33.500 Ft ösztöndíjat állapított meg), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt és

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű (hátrányos helyzetű és szülője, szülei legfeljebb az általános iskolát végezte, végezték el), vagy 
 • nagycsaládos (legalább két eltartott, tanuló testvére van), vagy
 • családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
 • árva (25 éves életkor alatt).

2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege legalább az éves hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 16.660 Ft, de 2020-ra ebben a kategóriában a bírálóbizottság 17.000 Ft ösztöndíjat állapított meg), amennyiben a hallgató eléri a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt és

 • hátrányos helyzetű (családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy 
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva (25 éves életkor alatt).

Azoknak a rászoruló hallgatóknak, akik nem tartoznak a fenti csoportok egyikébe sem, és elérik a bírálóbizottság által meghatározott minimális ponthatárt, a rendszeres szociális ösztöndíj legkisebb összege 9.000 Ft/hó.

A szociális rászorultság elbírálásának legfontosabb szempontjai:

 • családszerkezet – az egy háztartásban élő eltartók és eltartottak száma, illetve hogy az eltartók teljes vagy csökkentett keresetűek (munkanélküli, nyugdíjas stb.),
 • jövedelem – a családban az egy főre eső éves bruttó jövedelem nagysága,
 • távolság – az állandó lakóhely távolsága a képzés székhelyétől,
 • egészségi állapot – az eltartók, a pályázó vagy a pályázó testvérének súlyos betegsége.

Mennyi az egyszeri szociális ösztöndíj összege?

A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíjat a KFSZB ítéli meg a tanulmányok során bármikor beadható pályázat alapján házasságkötés, saját gyermek születése vagy szülő elhunyta esetén, illetve más, rendkívüli méltányosságot érdemlő esetekben. A pályázat feltétele, hogy a rendkívüli esemény fél éven belül történjen. 

A támogatások összege jelenleg saját gyermek születése esetén 160.000 Ft, egyéb esetben 80.000 Ft.

Ha külföldön szeretnék egy szemesztert tanulni vagy gyakorlatot tölteni van-e erre lehetőségem?

Igen van. Az ERASMUS+ és a CEEPUS programok keretében különböző időtartamú tanulmányi programokban lehet részt venni, jellemzően egy szemesztert vagy legalább 3 hónapos gyakorlatot lehet külföldön tölteni azokban az intézményekben, amelyekkel a karnak szerződése van. A Campus Mundi program rövidebb tanulmányutakat és konferenciákon való részvételt is támogat. További információk: mobi.unideb.hu.

Kapok-e ösztöndíjat, ha külföldre megyek tanulni?

Az Erasmus+ és a CEEPUS programok keretében a hallgatók a külföldön tartózkodás idejére ösztöndíjat kapnak, melynek összege kb. 300 Euro/hó. A Campus Mundi program keretében is ösztöndíjat kapnak a hallgatók, melynek összege függ a kint tartózkodás idejétől és a célországtól.

Támogatják a kiemelkedő teljesítményeket?

 • Igen, az alábbi ösztöndíjakkal:
  • Kiemelt művészeti ösztöndíj (ugyancsak a rektor által kiírt pályázat alapján a kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallgatók által elnyerhető támogatás),
  • Tehetséggondozási ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet nyújtó hallgatók kerülhetnek a programba, a programtanács döntése alapján ösztöndíjban is részesülnek),
  • Kiemelt sport ösztöndíj (a rektor által kiírt pályázat alapján, a nemzetközi, országos és regionális szinten kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatóknak adható ösztöndíj), 

Van-e kollégium, mennyi a térítési díj?

Az Egészségügyi Kar saját, 288 férőhelyes kollégiummal is rendelkezik, ahol 3-4 ágyas szobákban nyerhetnek elhelyezést hallgatóink. A térítési díj 12.000,- Ft/hó, a szobák internet-kapcsolattal is rendelkeznek. A nyíregyházi kollégium címe: Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 58-60. (ahonnan busszal és gyalog is kb. 20-25 perc a főiskola). A kar területén – elsősorban a levelezős hallgatók számára – a „Diákszálló”-n tudunk elhelyezést biztosítani. (szallas)

Hol ebédelhetek?

A kar területén étterem és büfé működik. Az étterem naponta változatos meleg étellel várja a hallgatókat, dolgozókat egyaránt.

Lelki tanácsadásra van szükségem…

A kar igyekszik támogatást nyújtani hallgatóinak az életvezetési, konfliktuskezelési, tanulási nehézségi, önértékelési, kapcsolatteremtési és a mindennapi életben jelentkező problémák megoldásához. E célt szolgálja a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (mentalhigienes-iroda), ahol tapasztalt szakemberek várják tanácsaikkal, szolgáltatásokkal és színes programokkal is az érdeklődőket. 2014 októberétől kezdte meg működését a Diáktanácsadó és Karrier Iroda, ahová bátran fordulhatnak hallgatóink tanácsért, kérhetnek segítséget tanulmányaikkal, lehetőségeikkel kapcsolatban.

Kell-e felvételi vizsgát tenni?

Az alapszakokra jelentkezőknek nincs felvételi vizsga, a mesterképzésre jelentkezők szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

Mikor vannak a levelező tagozatosok konzultációi?

Alapképzésben a konzultációkra - szaktól függően - általában havonta egy alkalommal, hétfőtől péntekig vagy szerdától szombatig kerül sor.

Milyen ponthatárok voltak az elmúlt évben?

A ponthatárokat megtalálja a https://www.felvi.hu/bin/content/vonal20a/szer/szer_237.html oldalon.

Kell-e emelt szintű érettségi vizsgát tenni a felvételihez?

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel, vagy felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel rendelkezik.

Kapok-e segítséget a kartól az emelt szintű érettségire való felkészüléshez?

Igen. A kar a szociális munka alapképzésre jelentkező hallgatók számára Társadalomismeretből, az egészségtudományi alapképzési szakokra felvételizőknek Egészségügyi ismeretekből és Biológiából szervez emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamot. A tanfolyam díja 25.000 Ft. További információk: erettsegi-elokeszito-tanfolyamok.

Milyen tárgyból kell emelt szintű érettségit tenni?

Az Egészségügyi Kar képzései közül a Szociális munka alapképzésre a felvételi követelmények között felsorolt érettségi tantárgyak közül kell legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit tenni. Az egészségtudományi képzési területhez tartozó szakok esetén bármely tantárgyból tehető emelt szintű érettségi.

2005 előtt érettségiztem, milyen szabályok vonatkoznak rám?

Akik a kétszintű érettségi bevezetése előtt fejezték be középiskolai tanulmányaikat, azaz 2005 előtt szereztek érettségi bizonyítványt, vagy emelt szintű érettségit kell tenniük vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesznek, mely kiváltja az emelt szintű érettségit. Korábbi eredményeik nem évülnek el, időkorlát nélkül felhasználhatják továbbtanulásuk során a felvételi eljárásban. A 2005 előtt szerzett érettségi eredmények automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettséginek minősülnek és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek feleltethetők meg:

 • a) jeles (5) középszint, 100%,
 • b) jó (4) középszint, 79%,
 • c) közepes (3) középszint, 59%,
 • d) elégséges (2) középszint, 39%. 

Mesterképzésre jelentkezem, milyen tantárgyból kell felvételit tennem?

A mesterképzésre jelentkezők nem tantárgyból felvételiznek, hanem szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. A felvételi elbeszélgetésre történő felkészüléshez megadott szakirodalom:

 • Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szak: 
  • A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai önéletrajzának bemutatása.
 • Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak: 

A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]], a tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] szakra jelentkezőknek motivációs levelet, a Kiterjesztett határkörű ápoló mesterszakra jelentkezőknek egy 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajzot (portfóliót) kell csatolni a jelentkezéshez.

Önköltséges képzésre vettek fel. Átkerülhetek-e állami ösztöndíjas helyre?

Igen, évente, a tanulmányi eredmény alapján készült rangsort figyelembe véve, a megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a legjobb eredmény elérőket soroljuk át.

Tanulhatok-e egyszerre két szakon?

Igen. A rendelkezésre álló támogatott félévek száma 12. Mindkét képzésre sikeres felvételi eljárás alapján kell bejutni (a két képzésre legalább egy év eltéréssel nyer felvételt). Azokban a félévekben, amikor mindkét képzésen aktív jogviszonya van, a támogatott félévek száma kettővel csökken.

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 13. 10:28