Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, népegészségügyi ellenőr szakirány

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, népegészségügyi ellenőr szakirány

 • Szak neve:
  • Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (BSc)
 • Szakirány neve:
  • Népegészségügyi ellenőr szakirány
 • Szerezhető szakképzettség:
  • Népegészségügyi ellenőr
 • Képzési idő:
  • 8 félév
 • Képzési forma:
  • Államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat (költségtérítéses formában is indul)

A magyar népesség fogyásának (mely többek között a katasztrofális megbetegedési és halálozási viszonyokra vezethető vissza) megállítása mára nemzeti sorskérdéssé vált. A népegészségügyi helyzet javítása elodázhatatlan feladatunk, mely feladat nemzetközi szinten felkészített, elkötelezett szakembergárdát igényel.

 • Képzési cél
  • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a szükséges ismereteket és módszertant elsajátítva képesek a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására, a lakosság egészségi szükségleteinek és igényeinek feltárására, egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok lebonyolítására, hatósági tevékenység ellátására.
 • Kiknek ajánljuk?
  • Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr szakirány elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akik a lakosság egészségi állapotának javítását szakmai életcéljuknak tekintik, s vonzónak találják a ma már hazánkban is anyagilag és erkölcsileg egyaránt elismert köztisztviselői vagy közalkalmazotti életpályát.
 • Diploma után
  • Az alapfokozat megszerzése után a hallgatóknak lehetőségük van:
   • 1. a Kar által kínált, négy specializációval rendelkező népegészségügyi mesterszakon (vagy más mesterszakon) folytatni tanulmányaikat (ennek elvégzésével mesterfokozat és további szakképzettség szerezhető, illetve megnyílik a lehetőség a doktori képzésbe való belépésre),
   • 2. a már megszerzett népegészségügyi ellenőr szakképesítéssel elhelyezkedhetnek többek között,
    • a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályain és a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályain,
    • egészségpolitikai intézményekben (egészségügyi és más minisztériumok, ill. intézeteik, regionális egészségügyi tanácsok),
    • önkormányzatok egészségügyi és szociális osztályain,
    • egészségbiztosítási intézményekben,
    • környezetvédelmi intézményekben,
    • foglalkozás-egészségügyi intézményekben,
    • egyetemi tanszékeken, intézetekben, kutatóhelyeken,
    • civil szervezeteknél.
 • Tárgyi feltételek
  • Az Egészségtudományi Kar épületeiben a legmodernebb technikával felszerelt előadó, szemináriumi és számítógépes tantermek, laboratóriumok.
  • A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek stb.
 • Humánerőforrás
  • A Debreceni Egyetem és az Egészségtudományi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal rendelkező szakemberek várják a hallgatókat a népegészségügy különböző szakterületein.
 • Ösztöndíjak
  • Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.
 • Jelentkezés
 • Képzési- és kimeneti követelmények
Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 04. 12:21